Angeredsvinkeln, Göteborg

Angeredsvinkeln, Göteborg

Projektfakta

Beställare: G & K Blanks Fastigheter AB
Byggnad: Kontor och utbildningslokaler
Projekttyp: Total invändig ombyggnation
Entreprenadform: Partnering
Yta: ca 6 000 m²
Inflytt: 2017