Brf Boulevarden Nya Hovås, Göteborg

Brf Boulevarden Nya Hovås, Göteborg

Projektfakta

Ort: Göteborg
Beställare: HSB Produktion i Göteborg
Byggnad: Flerbostadshus
Antal lägenheter: 69 st
Yta: 10 700 m² BTA
Arkitekt: ARKITEMA ARCHITECTS
Inflyttning: 2017

HSB Produktion i Göteborg.
Nyproduktion av flerbostadshus i Göteborg. Projektet innehöll 3D projektering, GreenBuilding silver/guld
Marksanering, fördröjning dagvatten
Solceller el, bergvärme/kyla
Bergschakt och pålning.

69 st lägenheter. 4 butiker och garage.