Diana

Diana

  1. Planering
  2. Säljstart
  3. Byggstart
  4. Inflyttning

Skeppsviken utvecklar kvarteret Diana i centrala Skövde. Ett kvarter med god arkitektonisk utformning och en välbehövlig blandning av upplåtelseformer. Den projekterade byggnationen tar hänsyn till stråk och flöden genom området och binder samman kvarteret med den gröna Garpaparken, som ligger precis intill.

Kvarteret omfattar ca 110 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter. Till detta kommer underliggande garage och inslag av lokaler. För att åstadkomma dessa variationer krävs en sk 3-dimensionell fastighetsbildning. Kvarterets geotekniska egenskaper är minst sagt utmanande och kräver mycket komplicerad grundläggning.

Kvarteret Diana, som möjligen är redo för sälj- och byggstart år 2021, utvecklas i ett nära samarbete med Kub Arkitekter. Tidigare samarbeten oss emellan har genererat ett flertal lyckade projekt, bland annat grannfastigheten Kv. Motorn.

KOMMANDE

Information 

Kommun: Skövde
Område: Centrum
Upplåtelseform: Bostadsrätter, hyresrätter & lokaler
Antal bostäder: Drygt 100 st
Antal rum: Preliminärt 1 – 4 ROK
Status: Utredning inför detaljplanering

Intresseanmälan