Förskolan Trädgårdsstaden – Landets andra passivhusförskola

Förskolan Trädgårdsstaden - Landets andra passivhusförskola

Förskolan Trädgårdsstaden

Sveriges andra passivhusförskola.

2012 såg vi till att Sveriges andra passivhusförskola kom till världen. Skövde kommun beställde förskolan som idag rymmer ca 110 barn. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme men värms huvudsakligen upp via överskottsvärme från lekande barn och utrustning från det egna storköket. Detta är möjligt på grund av hög energiåtervinning, god isolering och extremt hög lufttäthet. Faktum är att vi slog de redan högt ställda kraven för lufttäthet i passivhus med tio (10) gånger. Byggnaden var vid slutbesiktningen en av Europas tätaste.

Case fakta

Ort: Skövde
Beställare: Skövde Kommun
Byggnad: Förskola, passivhus
Antal platser: Ca 110 förskoleplatser
Yta: Ca 1 070 m²
Arkitekt: Glanz Arkitektbyrå

000