Frostaliden – framtidens arbetsmetod inom byggbranschen

Frostaliden

Frostaliden

Partnering – Framtidens arbetsmetod inom byggbranschen

Partnering är en samarbetsform som blivit allt populärare på senare år. Rent praktiskt innebär det att parterna bildar en gemensam organisation, med gemensam budget och gemensamt beslutade mål. Ett aktuellt exempel är bygget av två höghus i trä på Frostaliden i Skövde – vi tar tempen på både beställare och utförare för att få veta mer!

FAKTA FROSTALIDEN

Byggherre: Jättadalen Fastighets AB
Antal lägenheter: : 80 st
Storlekar: 2–4 rok, 55–95 m2
Inflytt: 3:e kvartalet 2018
Utrustningsexempel: Ek- och klinkergolv, innerdörrar i massivträ, inglasningsbara balkonger, grillplats, bilpool, takterrass.

Vilka är fördelarna med partnering?
– Mycket handlar om att minimera risker genom att spela med öppna kort. Till skillnad från ett fastprisprojekt kommer vi här tillsammans överens om marginaler och påslag på inköp. Det blir betydligt färre missförstånd och överraskningar, när båda parter fattar besluten gemensamt. Det känns modernt att beställaren är med i hela processen, genom alla faser – och våra kunskaper kommer bättre till sin rätt, säger Peter Lennartsson som är VD för Skeppsviken Bygg i Skövde och fortsätter:

– Kunden får också möjlighet att ta ställning till både svårigheter och möjligheter som dyker upp under resans gång. Det kan ju faktiskt inträffa att det blir ”pengar över”, som då kan resultera i uppgradering eller utökning av projektet. – För oss blir det mycket enklare att påverka både standard och kostnader.

Det förenklar processen jämfört med att handla upp och beskriva varje del av entreprenaden, och vi vet också exakt vad vi får, menar David Larsson, VD för Jättadalen Fastighets AB. Han tillägger:

– Ska man fungera i samverkansprojekt bör man veta vad man vill ha och vad som är möjligt. Det vet vi eftersom vi är vana att bygga i egen regi sedan tidigare, om än i lite mindre skala. Vi kan processen och här fungerar Skeppsviken som vår byggavdelning. Men det kräver att man hittar en partner man fungerar med.

Hur kom det sig att ni valde Skeppsviken?
– Vi kände dem sedan tidigare och hade sett vad de åstadkommit med Fältspaten i Skövde. Våra hus här på Frostaliden påminner en hel del om det projektet, med den stora skillnaden att vi här bygger i trä. Så vi tog kontakt och fick förtroende för varandra direkt – och det har fungerat mycket bra så här långt. Alla är väldigt seriösa och arbetsledningen kom in i projektet redan från start. Det har gjort att jobbet har löpt väldigt smidigt, fortsätter David.

Ställer partnering särskilda krav på köparen?
– Egentligen inte. En viss mognad är förstås bra, samarbetet underlättas givetvis av att beställaren är så proffsig som i det här fallet. Men sakkunskapen ska ju vi som utförare stå för, menar Peter.

Ser ni inga nackdelar eller risker med partnering?
– En möjlig risk är förstås att man inte konkurrensutsätter idéer eller relationer i tillräcklig grad – det kan ju finnas bättre lösningar på annat håll. Men med så bra relationer som vi har är det inget problem. Är man bara metodisk och uthållig blir det bra, menar David.

– Man kan ju tro att det skulle vara jobbigt att arbeta så transparent, men så upplever inte vi det. Vi ska ju kunna leverera i alla lägen och har inget att dölja. Jag ser inga egentliga risker eller nackdelar, samarbete skapar bara möjligheter. Och så värst mycket mer av möten blir det inte heller. Planeringen måste ju ändå göras av någon, men chansen att det blir rätt är nog större om kunden och vi gör den tillsammans än om utomstående konsulter gör samma jobb, tycker Peter.

Så partnering är framtiden?
– Det känns bra att jobba så här öppet och jag tror det kan passa många, inte minst när det handlar om ombyggnader eftersom man snabbt kommer in i projekten, säger David Larsson – och Peter Lennartsson får sista ordet:

Arbetssättet tilltalar inte minst yngre generationer. Transparensen och det gemensamma ansvaret uppfattas som fräscht. Inom koncernen har vi tagit ett strategiskt beslut att sträva efter en större andel partneringentreprenader och redan i år består en betydande del av vår omsättning av entreprenader i samverkan. Men traditionellt fastpris behövs också, som till exempel när vi kommer in i projekten lite senare och ramarna redan är fastlagda.

000