Kv. Fältspaten, Skövde

Kv. Fältspaten, Skövde

Projektfakta

Ort: Skövde
Beställare: AB Skövdebostäder
Byggnad: Flerbostadshus
Antal lägenheter: 78 st
Yta: 6 850 m² BTA
Arkitekt: ABAKO Arkitekter
Inflyttning: 2014

Nyproduktion av flerbostadshus med passivhusteknik enligt FEBY12, (24 kWh/m2 ). 10 våningar utfackning/puts och källare, markparkering, bergvärme/frikyla. 78 st hyreslägenheter och lokaler