Kv. Herrgårdsbacken

Kv. Herrgårdsbacken

Projektfakta

Ort: Lerums kommun
Beställare: Skeppsviken Fastighets AB
Byggnad: Flerbostadshus
Lägenheter: 80 st lägenheter varav 50 st bostadsrätter
Yta: ca 5 500 m² BOA
Arkitekt: EFEM Arkitektkontor
Inflytt: 2018

Nyproduktion av flerbostadshus och direktanknutet garage i centrala Floda. Prefabkonstruktion byggd med passivhusteknik enligt FEBY12.