Motorn – En lyckad satsning på betongprefab

Kv Motorn

Ett avstamp för Skeppsviken och en kontroversiell satsning på betongprefab.

2004 gick en markanvisningstävling av stapeln i centrala Skövde. Drygt 100 bostäder skulle utvecklas på kvarteret Motorn, mitt i Skövde centrum. Tillsammans med Kub Arkitekter och HSB Nordvästra Götaland vann vi markanvisningen. Drygt 80 hyresbostäder och 60 bostadsrätter byggdes i lyckad samverkan där de olika upplåtelseformerna samsas i en gemensam och modern gestaltning. Till mångas förvåning valde vi att satsa på betongprefab.

Vi trotsade en bransch som såg med skeptiska ögon på materialet. Detta visade sig vara ett mycket bra koncept som genom åren har tillämpats och förfinats i flera liknande projekt. Hyresrättsdelen såldes senare till en global fastighetsfond förvaltad av Aberdeen Asset Management. Fastighetsförvaltningen tog Skeppsviken hand om. Samarbetet med Aberdeen Asset Management blev ett avstamp för vår förvaltningsorganisation Skeppsviken Fastighets AB och löpte i nästan 10 år, tills fastigheten avyttrades igen till en lokal fastighetsägare, Rapp Fastigheter.

Case fakta

Ort: Skövde
Beställare: HSB NV Götaland, Skeppsviken Fastighets AB
Byggnad: Flerbostadshus
Antal lägenheter: 150 st
Yta: 18 000 m² BTA
Arkitekt: KUB Arkitekter

000