Kv. Tyr 3, Skövde

Kv. Tyr 3, Skövde

kv. Tyr 3 - Skövde

Projektfakta

Ort: Skövde
Beställare: AB Skövdebostäder
Byggnad: Flerbostadshus
Antal lägenheter: 17 st
Yta: 1800 m² BTA
Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor / CH Arkitekter
Inflyttning: 2015

Rivning befintligt kvarter samt nyproduktion av flerbostadshus i Skövdes stadskärna. 6 våningsplan av utfackning/ puts. 17 st hyreslägenheter och lokaler.