Kv. Vingpennan 3

Kv. Vingpennan 3

Projektfakta

Ort: Jönköping
Beställare: Skeppsviken Fastighets AB
Byggnad: Flerfamiljshus i träkonstruktion
Lägenheter: 15 st
Yta: ca 1 500 m² BOA
Arkitekt: QPG Arkitektur
Inflytt: 2017

Nyproduktion av flerbostadshus med bärande konstruktion av trä. Huset byggs med lågenergiteknik och förses med sprinklersystem för att brandsäkra den höga träkonstruktionen.