Lantbruksanläggningar – 40 miljoner kycklingar har hittat hem

Lantbruksanläggningar - 40 miljoner kycklingar har hittat hem

Lantbruksanläggningar

Hem för 40 000 000 kycklingar

1998 anslöt en organisation med vana av större byggnader såsom lantbruksbyggnader, ishallar och liknande. Sedan dess har vi uppfört ca 300 000 m² yta för värphöns, slaktkycklingar, kor och hästar. Själva byggtekniken är relativt standardiserad men de högt ställda kraven för livsmedelsproduktion, en extremt rationell anläggning och den många gånger pressade ekonomin för våra lantbrukare har utvecklat våra processer över tid. Våra byggkoncept utvecklas hela tiden och i nära samarbete med marknadens branschorganisationer.

Case fakta

Ort: Sverige, Finland
Beställare: Kronfågel, lantbrukare
Byggnad: Lantbruksanläggningar
Yta: Ca 300 000 m²
Platser: 40 000 000 Kycklingar, höns, kor mm

000