Nicklet 2

Nicklet 2

Nicklet

Projektfakta

Ort: Skövde
Beställare: G & K Blanks Fastigheter AB
Byggnad: Handelsanläggning
Antal lägenheter: 3 st
Yta: ca 6 000 m²
Arkitekt: CH Arkitekter AB
Inflyttning: 2016

Retail-anläggning på det expansiva handelsområdet Stallsiken i Skövde. Byggnad i limträkonstruktion och sandwichelement. Totalt har vi producerat ca 32 000 m² handelsyta i området. Vi är även aktiva i Trädgårdsstaden, det snabbt expanderande bostadsområdet intill.