Stallsiken

Stallstiken

Stallsiken

32.000 m2 “handelsyta” i Skövde

2008 stod retail-anläggningarna på fastigheten Järnet 4 klara. Handelsområdet, som idag står för en betydande del av Skövdes detaljhandel, var då bara påbörjat. Axfast exploaterade marken och beställde två huskroppar innehållande totalt 5-6 stora butikslokaler. Planen på en sedvanlig konstruktion i stål ändrades drastiskt när vi föreslog en bärande konstruktion av limträ. Stor förvåning och skepsism uppstod men ersattes snabbt med övertygelse. En limträkonstruktion skulle nämligen inte bara innebära en utseendemässig fördel utan även en betydande kostnadsbesparing. Dels för att det går snabbare att montera och dels på grund av dess värmebeständighet som bland annat tillåter glesare placering av rökgasventilation. Konceptet med limträkonstruktion levererad av Moelven i Töreboda i kombination med sandwichelement har vi därefter tillämpat i flera projekt på Stallsikens handelsområde.

Utan att det var ett villkor, fick Skeppsviken Fastighets AB uppdraget att förvalta fastigheten från start. Uppdraget löper än idag trots ett antal ägarbyten genom åren.

000