Tunnbindaregatan, Göteborg

Tunnbindaregatan, Göteborg

Projektfakta

Beställare: Framtiden Byggutveckling AB
Byggnad: Bostadslägenheter
Projekttyp: Förtätningsprojekt/nyproduktion/renovering
BTA: 923 m²
Entreprenadform: Totalentreprenad
Inflytt: 2019

Förtätningsprojekt i Brämaregården, Göteborg. Ett U-format kvarter byggs ihop för att tillskapa fler bostäder. Projektet innehåller även viss renovering av intilliggande byggnader.