Södra Vårvindsgatan, Göteborg

Södra Vårvindsgatan, Göteborg

Projektfakta

Beställare: Skeppsviken Fastighets AB, TLAB
Byggnad: Flerbostadshus
Projekttyp: Nyproduktion
Lägenheter: 81 st lägenheter varav BMSS del med 7 lägenheter
Yta: ca 5000 m² BOA
Arkitekt: EFEM Arkitektkontor
Inflytt: 2020

Nyproduktion av hyresrättslägenheter i egen regi och i samarbete med TLAB. Projektet är en del av Göteborgs kommuns jubileumssatsning Bostad 2021.