Härryda Björröd 1:211

Obebyggd industrifastighet i utmärkt logistikläge i Landvetter. Ägs och drivs i JV-samarbete med Göteborgsbaserade Gotaholm Fastigheter. Den totala fastighetsytan uppgår till ca 9 500 m², varav ca 5 000 m² beräknas kunna bebyggas med uthyrningsbar yta. Utvecklingen av fastigheten tar vid omgående och dialoger med potentiella hyresgäster pågår.

  • Kommun Härryda
  • Område Björröd
  • Typ Lokal
  • Status Ledig
  • Yta Ca. 9 500 kvm
  • Uthyrningsbar ytaCa. 5 000 kvm

Obebyggd industrifastighet i utmärkt logistikläge

Obebyggd industrifastighet i utmärkt logistikläge

Fastigheten är belägen i Björröd, strax väster om Landvetter Flygplats. Närheten till både flygtrafik och flitigt trafikerade riksväg 40 är en av de riktigt stora potentialerna i projektet.

Potential om cirka
5 000 m² lokalyta

Potential om cirka 5 000 m² lokalyta

Möjlighet till utveckling - på direkten

Möjlighet till utveckling - på direkten

– Björröd 1:211 är den enda obebyggda fastigheten i området som har en antagen detaljplan. Det innebär att vi kan påbörja byggnation efter beviljat bygglov, vilket ger oss en enorm konkurrensfördel, säger Jonas Skingley, VD Skeppsviken.