Branschens framtid är it

Branschens framtid är it
27 juni, 2019 r2komm

BRANSCHENS FRAMTID ÄR IT

I SAMBAND MED omstruktureringen av koncernen, när alla bolag samlades under det nya Skeppsvikennamnet, blev behovet av enhetlighet och tydlighet på IT-området uppenbart – det var dags för en egen IT-avdelning och uppdraget att leda den gick till Madeleine, som förutom sin erfarenhet från arkitektkontor också jobbat i databranschen i 14 år som både programmerare och projektledare: – Historiskt sett har vår bransch varit sen på bollen, så en vitalisering är absolut nödvändig. Orsakerna kan vara många, men vi på Skeppsviken tänker inte falla i den fällan utan satsar stort på att hänga med.

Enklare och effektivare
På många håll är man tveksamma till att ändra på lösningar som man tycker fungerar tillräckligt bra. Men ”tillräckligt” räcker inte om vi ska klara konkurrensen framöver, menar Madeleine: – Det svåra är inte att införa nya system i sig, utan att få alla med på att förändringar är nödvändiga. Syftet är ju att förenkla och effektivisera, vilket oftast också blir resultatet. Våra digitaliseringsprojekt har gjort att jobbet flyter smidigare för många användare.

Visst blir det en omställning, men tack vare att vi konsekvent väljer välbeprövade system istället för att uppfinna egna hjul varje gång brukar det gå snabbt och smidigt. Med gradvisa övergångar blir det sällan problem, berättar Madeleine. Ett av hennes första uppdrag blev att ta fram en gemensam IT-policy: – Den går faktiskt huvudsakligen ut på att samla ”sunt förnuft” som principer för byte av lösenord, hur vi hanterar e-post, det nya datalagringsdirektivet och så vidare.

I övrigt består jobbet av att se till att vi har de bästa hårdvarorna och serverlösningarna för vår verksamhet, men också marknadens effektivaste lösningar för projekthantering, kalkyl- och mätprogram och 3D-ritningar. Det handlar också om att hitta nya sätt att utnyttja all data som systemen samlar in – och så förstås att hålla koll på utvecklingen både i branschen i stort och hos de närmaste konkurrenterna.

T-rådet ger nyttig feedback
Till sin hjälp har Madeleine Skeppsvikens IT-råd, nio personer ute i organisationen som har ansvar för egna delsystem och programvaror. Rådet träffas tre gånger per år och går igenom framtida behov och planer. – Genom IT-rådet får vi in erfarenheter och bra idéer från vår egna organisation. Delaktighet är en stark drivkraft som vi vill ta vara på. Ibland får vi in feedback från oväntade håll – yngre anställda är ju upp-växta med datorer och ser den nya tekniken som självklar, men även de äldre har ett stort intresse.

Man kan säga att tekniken blir riktigt bra först när den kombineras med gedigen byggerfarenhet – då skapar vi en bra digital kultur i hela koncernen, säger Madeleine. Att ta till sig digitaliseringen är också en förutsättning för ISO-certifieringarna inom både kvalitet och miljö som är på gång: – Det kräver struktur, och kunderna förväntar sig att vi har en viss grad av mognad på IT-området.

Fastighetssidan nästa
Byggsidan ligger bra i fas, tycker Madeleine. Redan nu finns till exempel trådlösa nät för varje byggarbetsplats, så att datamiljön alltid är densamma. Alla kan själva registrera sina tider direkt via läsplattor och ID06-korten för registrering av personal kan laddas med nya funktioner som effektiviserar verksamheten. Sedan en tid kör Skeppsviken videokonferenser via Skype, det sparar mycket tid och kostnader.

Framöver hamnar fastighetssidan mer i fokus, där det så kallade Internet of Things ger nya möjligheter att övervaka och styra systemen på avstånd. – Digitaliseringen ger oss exaktare underlag och därmed bättre koll på lönsamheten. Men man får inte glömma att ju mer beroende vi blir av tekniken, desto mer sårbara blir vi också, avslutar Madeleine och dyker in i serverrummet.

Byggbranschen brukar inte beskyllas för att vara först med att ta till sig ny teknik – men det kommer vi att få se betydligt mer av framöver, om Madeleine Norstedt Larsson får som hon vill.