Bostäder

BOSTÄDER

Vi är alltid på väg mot nya bostäder, och denna väg präglas av bredd och nytänkande. Vi har all kompetens som krävs för att realisera projekt från idé till färdig produkt, och det gäller alla slags upplåtelseformer (hyres-, bostads- eller äganderätt). Vi är drivande inom spännande byggtekniker, t ex passivhus eller träbyggnation. Modern gestaltning är en självklarhet. Följ med till energieffektiva och miljövänliga slutprodukter!

Kontakta vår bostadsavdelning:

Peter Lennartsson – VD Skövde
010-498 42 22
[email protected]

Davor Sinik – VD Göteborg
010-498 42 46
[email protected]

Björn Åkesson – Kalkyl Skövde
010-498 42 54
[email protected]

 

Kv. Stenhuggeriet, Skövde