Entreprenad

ENTREPRENAD

Vi bygger nytt, bygger om och bygger till, och det kan handla om vad som helst: bostäder, kommersiella eller offentliga lokaler, industri, kontor, köpcentrum, skolor eller sjukhus. Vi åtar oss olika typer av projekt från olika typer av beställare. Samarbete är det bästa ting. Därför förordar vi gärna partnering, framtidens sätt att bygga. Ju tidigare i projektet som vi kan slå följe med kunden, desto bättre!

Kontakta vår entreprenadavdelning:

Peter Lennartsson – VD Skövde
010-498 42 22
Peter.lennartsson@skeppsviken.se

Davor Sinik – VD Göteborg
010-498 42 46
davor.sinik@skeppsviken.se

Björn Åkesson – Kalkyl Skövde
010-498 42 54
Bjorn.akesson@skeppsviken.se

Patrik Abrahamsson – Kalkyl Göteborg
010-498 42 45
patrik.abrahamsson@skeppsviken.se