Lantbruksbyggnation

LANTBRUKSBYGGNATION

Vi är marknadsledande inom lantbruksbyggnation och har en särskild avdelning helt och hållet inriktad på detta område. Höga krav på finish och klimat bäddar för högkvalitativa slutprodukter. Vi jobbar över hela Sverige och även i vissa andra delar av Norden. Att vi är ledande beror mycket på våra långa kundrelationer, som har tillåtit oss att utvecklas över tid. Nära samarbeten ger helt enkelt bättre resultat.

Kontakta vår lantbruksavdelning:

Peter Lennartsson – VD Skövde
010-498 42 22
Peter.lennartsson@skeppsviken.se

Håkan Persson – Platschef Skövde
010-498 42 40
Hakan.persson@skeppsviken.se