Bräckeskolan

Göteborgs Stad Stadsdelsförvaltningen har givit Skeppsviken förtroendet att i samverkan bygga om och till skolan i två etapper. Varav den första tilltänkta etappen består av en utbyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum och startar preliminärt sommaren 2024. Den andra etappen innefattar den ursprungliga byggnaden som uppfördes 1946.

Projektet startar med en projektering i vid årsskiftet 2023/2024. Etapperna är indelade i närmare 3 000 m² i den första etappen och strax över 5 000 m² i den andra. Projektets första etapp kommer preliminärt stå klart tidigt 2026. Projektet i sin helhet sträcker sig till och med år 2027.

  • Status Pågående
  • Område Göteborg
  • Projekttyp Renovering, om- och tillbyggnad
  • Ytaca 8 500 m²
  • EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
  • ByggherreGöteborgs Stad, Stadsdelsförvaltningen
  • ReferensAnders Hall, , 031-365 01 13

Bakgrund

Bräckeskolan är belägen i Bräcke, på västra Hisingen i Göteborg. Den ursprungliga skolbyggnaden uppfördes 1946 och 1958 byggdes den till med en flygel. Arkitekt bakom båda byggnaderna var Gotthard Ålander. 1968 byggdes skolan till ytterligare med en friliggande byggnad i trä, och senast så uppförde man en ny byggnad som innehåller bland annat en ny matsal, ett projekt som ska stå klart i början av 2024. Skolmiljön har kulturhistoriska värden och finns särskilt upptagen i Göteborgs bevarandeprogram.

Hållbarhet

Att vara en del av bevarandet av kulturhistoriska minnen och föra dessa vidare till nästa generation ser Skeppsviken som en del av sin satsning på hållbarhet och vår vision mot noll, där bevarande och renovering minskar klimatavtrycket och låter oss återbruka det vi har. Att göra detta samtidigt som vi bidrar till Göteborgs kulturhistoriska värden bidrar till samhället i stort och lär nästa generation att ta hand om det vi har både kulturellt och hållbarhetsmässigt.

För oss på Skeppsviken är klimatarbetet en naturlig del av vardagen. Som driven aktör inom bygg- och anläggnings-
branschen är det av största vikt att vi tar vårt ansvar i miljöfrågan. Vår ambition är att nå ett nollavtryck, och för att
uppnå det har vi gett oss själva en morot.
Vi kallar den – Nollresan!

Bildgalleri

Kontakt

Nikola Jovetic

Nikola Jovetic

Arbetschef

010-498 42 47