Kretsloppsparken

Skeppsviken utvecklar tillsammans med Higab och Kretslopp & Vatten den nya kretsloppsparken i Högsbo, Göteborg. Projektets fokus ligger på framförallt hållbarhet och återbruk.

Projektering pågår mellan oktober 2023 och under stora delar av 2024. Preliminär produktionsstart är hösten 2024 och projektet väntas stå klart i sin helhet under 2026/2027.

Nyckelord: Totalentreprenad, samverkan, återbruk, hållbarhet, kretsloppspark

 

  • Status Pågående
  • Område Göteborg
  • Projekttyp Nybyggnad
  • Ytaca 8 000 m²
  • EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
  • ByggherreHigab och Kretslopp & Vatten
  • ReferensChristian Motter, , 031-368 53 48

Projektet är en del av Göteborgs Stads satsning på hållbarhet och återbruk, där man vill inspirera och stimulera till ökat återbruk. Målsättningen är att inspirera framtida byggprojekt och samtidigt göra återbruk tillgängligt för göteborgarna som besöker kretsloppsparken med återvinning och avfall, för att på så vis bli en del av det hållbara Göteborg. Anläggningen kommer att andas smarta hållbara och återbrukade lösningar, vilket kommer inspirera flera att återanvända mera.

Den färdiga anläggningen kommer, förutom att vara en återvinningscentral, att spela en central roll i stadens återbruksinsamling. I anslutning till anläggningens insamlingsstation kommer det finnas verkstäder kopplade till återbruk och affärer som säljer vidare återbrukade material och produkter. Även större kontor åt Kretslopp och Vatten och café/restaurang kommer vara några av verksamheterna inom området Kretsloppsparken.

Projektet från Skeppsvikens sida en viktig pusselbit i företagets satsning mot ett nollavtryck och på så vis aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i vår region. En satsning vi på Skeppsviken kallar för Nollresan.

Förstudie

För oss på Skeppsviken är klimatarbetet en naturlig del av vardagen. Som driven aktör inom bygg- och anläggnings-
branschen är det av största vikt att vi tar vårt ansvar i miljöfrågan. Vår ambition är att nå ett nollavtryck, och för att
uppnå det har vi gett oss själva en morot.
Vi kallar den – Nollresan!

Bildgalleri

Åsa Tenggren

Hållbarhetschef

010-498 42 73