Wijks Villa

Wijks Villa

Wijks villa byggdes 1913 och har sedan dess byggts till och renoverats ett fåtal gånger. Bevarandet av denna Q-märkta byggnad var ett av projektets främsta mål, att bevara det gamla men att samtidigt skapa en modern kontorsfastighet som kunden ska kunna nyttja som planerat.

Projektet har genomförts med varsam rivning och i tätt samarbete med antikvarie och beställare för att hitta möjliga vägar att genomföra detta speciella projekt på bästa möjliga sätt.

Projektet arbetar mot en uppsatt budget och tidplan som stäms av löpande.

Nyckelord: Partnering, ombyggnation, Q-märkning

Referens:
Toni Hultberg

070-431 51 12

 • Status Färdigställt
 • Område Göteborg
 • Projekttyp Kommersiellt
  Byggservice
  Renovering, om- och tillbyggnad
 • Projektvärdeca. 20 mil
 • Ytaca. 1 600 m² BTA
 • ArkitektQPG Arkitektur
 • EntreprenadformTotalentreprenad i partnering
 • Övrig infoQ-märkt byggnad
 • ByggherreAdapta Projekt AB
Nikola Jovetic

Nikola Jovetic

Arbetschef

010-498 42 47