Fakturarutiner

Till dig som är leverantör till bolagsgruppen. För ytterligare frågor kontakta ekonomiavdelningen 010-498 42 01. Frågor om projektnummer kontakta vår beställare. Vi tillämpar scanning av pappersfakturor. För att automattolkningen ska fungera bra måste följande fält finnas på fakturan:

• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Leverantörens fullständiga juridiska namn
• Leverantörens fullständiga adress
• Leverantörens organisationsnummer
• Leverantörens momsregistreringsnummer
• Leverantörens kontaktuppgifter
• Leverantörens Plusgiro och/eller Bankgiro
• Uppgift om F-skatt

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (om annat än 30 dagar avtalats)

• Mottagarens fullständiga juridiska namn
• Mottagarens adress
• Mottagarens momsregistreringsnummer*

• Beställarens namn
• Projektnummer (referensnummer som beställaren ska informera om) **

• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan skall dessa bifogas om det inte tydligt framgår av beskrivningen ovan.
• Momsbelopp *
• Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
• Faktureringsavgifter o.d. skall inte utgå.

* Omvänd moms vid byggtjänster
Vissa bolag i bolagsgruppen tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4 b mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte skall debiteras då faktureringen rör byggtjänster. På fakturan skall tydligt framgå att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller samt beställarens momsregistreringsnummer.

* Projektnummer på fakturan
En faktura skall alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska finnas på fakturan. Projektnumret består av 5 eller 8 siffror, (Exempel 20001 eller 20001-001).
Beställaren ska upplysa leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.

Fakturaadress

Välj bolag nedan
Välj FE nedan
Box 42
832 21 Frösön

PDF-faktura

PDF-fakturor skickas till följande adress:
skeppsviken.dkab@dokumentkompetens.com

Bolag ingående i Bolagsgruppen

Skeppsviken Bygg i Skövde AB – FE1 – Omvänd byggmoms gäller SE556360395901

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB – FE19 – Omvänd byggmoms gäller SE556895813501

Skeppsviken Fastighets AB – FE4 – Omvänd byggmoms gäller SE556613438201

Skeppsviken Förvaltning AB – FE14

KB Fladen Fyr 2 – FE7

Flodahöjden AB – FE17

Gravarne Marina KB – FE18

Skeppsviken Bygg & Fastighet AB – FE3