Fakturarutiner

Till dig som är leverantör till bolagsgruppen. Frågor om projektnummer erhålls från vår beställare. För övriga frågor kontakta ekonomiavdelningen på 010-498 42 01. 

Allmänna krav vid fakturering

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

Fakturaadress
Välj bolag i listan till höger
Ange FE för bolaget
Box 42
832 21 Frösön

Märkning av fakturan
En faktura ska alltid innehålla en referens i form av en märkning som tydligt ska framgå på fakturan. Märkningen kan ha nedan olika format:

30001

-001

-K4010

Projektnummer
Obligatoriskt

Underprojekt
Om beställaren meddelat

Konto
Om beställaren meddelat

Exempelvis:
30001-001-K4010
30001-001
30001
30001-K4010

För att fakturan ska anses korrekt märkt ska den ställas upp enligt ovan format. Viktigt att fälten delas av med ett bindestreck.

Betalningsvillkor
Betalning av leverantörsfakturor sker 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd.

Se Skatteverkets regler.

F-skatt
Uppgift om F-skatt skall framgå på fakturan

Omvänd moms vid byggtjänster
Vissa bolag i bolagsgruppen tillämpar, i enlighet med 1 kap 2§ 4b mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster. På fakturan ska tydligt framgå att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller samt beställarens momsregistreringsnummer.

E-faktura

I första hand önskar vi ta emot fakturorna via E-faktura.
Ni hittar våra bolag genom att söka på organisations- eller GLN-nummer som vi angivit nedan. Vi använder oss av Inexchange som VAN-operatör.

PDF-faktura

I de fall ni inte har möjlighet att skicka E-fakturor så kan ni skicka en PDF-faktura till:

OBS! En PDF-faktura per mail.

Bolag ingående i Bolagsgruppen

Skeppsviken Bygg i Skövde AB
FE1
Orgnr: 556360-3959
GLNnr: 7365563603956
VATnr: SE556360395901
Omvänd byggmoms gäller 

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
FE19
Orgnr: 556895-8135
GLNnr: 7365568958136
VATnr: SE556895813501
Omvänd byggmoms gäller

Skeppsviken Fastighets AB
FE4
Orgnr: 556613-4382
GLNnr: 7365566134389
VATnr: SE556613438201
Omvänd byggmoms gäller 

Skeppsviken Bygg & Fastighet AB
FE3
Orgnr: 556194-2268
GLNnr: 7365561942262
VATnr: SE556194226801

Pappersfaktura

På sikt kommer vi inte acceptera pappersfakturor. Har du ännu inte möjlighet att skicka fakturan på annat sätt än pappersfaktura så skickar ni den till fakturaadressen.