– Värmen som ventileras ut med luften från kök och bad går in i en värmeväxlare innan den ventileras ut. Där tar vara på ca 85% av värmeenegin för att värma upp den nya, friska luften. Ny, filtrerad, frisk och uppvärmd luft kommer in i övriga utrymmen. Du har dessutom radiatorer i sovrum, samvaro och kök.

Golvvärme och komfortvärme är inte långt ifrån samma sak. Det som brukar kallas golvvärme har högre effekt och används där du inte har någon annan teknik för att värma upp. Det som kallas komfortvärme har lägre effekt. I badrummet, som standard, finns ingen golvvärme eller komfortvärme. Badrummet värms upp genom att varm luft sugs in från övriga lägenheten, in i badrummet. Luften dras alltså från kök och badrum. Uppvärmd luft tillförs i de andra utrymmena i lägenheten. På så sätt får du en jämnvarm temperatur i din lägenhet. Komfortvärme väljer du om du inte vill att klinkerytan ska kännas kall att gå och stå på. Luften i badrummet är rumsvarm, men det betyder inte att golvet känns varmt, om du inte har komfortvärme igång. Komfortvärme är tillval.

– Nej. Blandaren i köket måste vara inkopplad för att rörinstallationerna ska bli godkända. En lägenhet utan blandare blir inte godkänd på slutbesiktningen, och vi får då inte ett slutbesked av Lerums kommun, vilket innebär att du inte får flytta in.

– Ja. Vi bygger enligt BBR och SIS regler. Vi lägger förstås avrinningsskydd under kyl, frys och diskmaskin.

Boverkets Byggregler. Där finns regler för allt som rör byggnation. Exempelvis tillgänglighet, brand och energi. De här kraven går inte att rucka på.

Nej. Det är en fråga om försäkringar och tillstånd från myndigheter. Alla som vistas på en byggarbetsplats ska vara inloggade med ID06 och registreras i personalliggare. När takstolarna är på plats, brukar vi bjuda in till ett taklagsjippo under en seneftermiddag/kväll. Då är maskinerna avstängda och ni köpare får tillträde till byggarbetsplatsen.

Ja. Det monteras två brandvarnare i varje lägenhet. Tänk på att du själv ansvarar för batteribyte, underhåll och utbyte.

– Ja, Skeppsviken kommer att för bostadsrättsföreningen handla upp skötsel och tillsyn av huset. Det ska vara klart och fungera vid inflyttning. Ni kommer att ha en fastighetsskötare som tar emot felanmälan, grusar trottoaren och dylikt, men ingen vaktmästare. Du kommer att behöva en egen uppsättning verktyg för att till exempel efterdra skruvar i dörrblad. Vitvaror, vattenlås och övrigt på insidan av lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för, enligt föreningens stadgar

Varje lägenhet får en tid för inflyttning. Vi återkommer med ett flyttschema när det blir dags.

Nej det gör det inte. Det finns en uppsjö persienner att välja på, och smaken är så olika. Några vill inte ha persienner, andra vill bara ha dem i det rum där de sover. Det bästa är att du tar dit en persiennleverantör som mäter upp dina fönster, där du vill ha persienner, när du flyttat in. Fråga gärna oss om tips på leverantörer!

Det kan du säkert, men antalet platser varierar mellan våra olika projekt. Ibland är antalet laddplatser begränsat, men vi strävar alltid efter att installera en realistisk mängd laddboxar och förbereda för viss expansion. Avvägningen görs med hänsyn till statistik, krav och bostadsrättsföreningens driftekonomi.

Detta är inte en kunds fråga, det är flera kunders frågor, och då har jag ändå inte fått med alla önskemål i frågan ovan. Vi erbjuder inte specialprodukter för projektets alla olika lägenheter. Vi kan inte hantera så många tillval på ett felsäkert sätt. Det skulle fördyra projektet väsentligt. Ja, din lägenhet skulle ha kostat betydligt mer om alla lägenheter blev så starkt individualiserade.

25% betalas när du gjort dina val och skickat beställningen till byggentreprenören. resterande 75 % betalas vid tillträdet.

Nej, allt som ingår som standard är inköpt och ligger i princip på hyllan redan.

Där elektrikern sätter dem enligt svensk standard.

– Värmen som ventileras ut med luften från kök och bad går in i en värmeväxlare innan den ventileras ut. Där tar vara på ca 85% av värmeenegin för att värma upp den nya, friska luften. Ny, filtrerad, frisk och uppvärmd luft kommer in i övriga utrymmen. Du har dessutom radiatorer i sovrum, samvaro och kök.

Golvvärme och komfortvärme är inte långt ifrån samma sak. Det som brukar kallas golvvärme har högre effekt och används där du inte har någon annan teknik för att värma upp. Det som kallas komfortvärme har lägre effekt. I badrummet, som standard, finns ingen golvvärme eller komfortvärme. Badrummet värms upp genom att varm luft sugs in från övriga lägenheten, in i badrummet. Luften dras alltså från kök och badrum. Uppvärmd luft tillförs i de andra utrymmena i lägenheten. På så sätt får du en jämnvarm temperatur i din lägenhet. Komfortvärme väljer du om du inte vill att klinkerytan ska kännas kall att gå och stå på. Luften i badrummet är rumsvarm, men det betyder inte att golvet känns varmt, om du inte har komfortvärme igång. Komfortvärme är tillval.

– Nej. Blandaren i köket måste vara inkopplad för att rörinstallationerna ska bli godkända. En lägenhet utan blandare blir inte godkänd på slutbesiktningen, och vi får då inte ett slutbesked av Lerums kommun, vilket innebär att du inte får flytta in.

– Ja. Vi bygger enligt BBR och SIS regler. Vi lägger förstås avrinningsskydd under kyl, frys och diskmaskin.

Boverkets Byggregler. Där finns regler för allt som rör byggnation. Exempelvis tillgänglighet, brand och energi. De här kraven går inte att rucka på.

Nej. Det är en fråga om försäkringar och tillstånd från myndigheter. Alla som vistas på en byggarbetsplats ska vara inloggade med ID06 och registreras i personalliggare. När takstolarna är på plats, brukar vi bjuda in till ett taklagsjippo under en seneftermiddag/kväll. Då är maskinerna avstängda och ni köpare får tillträde till byggarbetsplatsen.

Ja. Det monteras två brandvarnare i varje lägenhet. Tänk på att du själv ansvarar för batteribyte, underhåll och utbyte.

– Ja, Skeppsviken kommer att för bostadsrättsföreningen handla upp skötsel och tillsyn av huset. Det ska vara klart och fungera vid inflyttning. Ni kommer att ha en fastighetsskötare som tar emot felanmälan, grusar trottoaren och dylikt, men ingen vaktmästare. Du kommer att behöva en egen uppsättning verktyg för att till exempel efterdra skruvar i dörrblad. Vitvaror, vattenlås och övrigt på insidan av lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för, enligt föreningens stadgar

Varje lägenhet får en tid för inflyttning. Vi återkommer med ett flyttschema när det blir dags.

Nej det gör det inte. Det finns en uppsjö persienner att välja på, och smaken är så olika. Några vill inte ha persienner, andra vill bara ha dem i det rum där de sover. Det bästa är att du tar dit en persiennleverantör som mäter upp dina fönster, där du vill ha persienner, när du flyttat in. Fråga gärna oss om tips på leverantörer!

Det kan du säkert, men antalet platser varierar mellan våra olika projekt. Ibland är antalet laddplatser begränsat, men vi strävar alltid efter att installera en realistisk mängd laddboxar och förbereda för viss expansion. Avvägningen görs med hänsyn till statistik, krav och bostadsrättsföreningens driftekonomi.

Detta är inte en kunds fråga, det är flera kunders frågor, och då har jag ändå inte fått med alla önskemål i frågan ovan. Vi erbjuder inte specialprodukter för projektets alla olika lägenheter. Vi kan inte hantera så många tillval på ett felsäkert sätt. Det skulle fördyra projektet väsentligt. Ja, din lägenhet skulle ha kostat betydligt mer om alla lägenheter blev så starkt individualiserade.

25% betalas när du gjort dina val och skickat beställningen till byggentreprenören. resterande 75 % betalas vid tillträdet.

Nej, allt som ingår som standard är inköpt och ligger i princip på hyllan redan.

Där elektrikern sätter dem enligt svensk standard.