Ett projekt att premiera

Ett projekt att premiera
17 maj, 2019 r2komm

Ett projekt att premiera

Vi på Skeppsviken vill gärna lyfta fram passivhustekniken som framtidens byggteknik. Att tillvarata den värme som människor, belysning och vitvaror alstrar och på så sätt spara in på uppvärmningskostnaderna är inte bara väldigt smart, det är även en nödvändighet.

Man kan inte nog trycka på behovet av smarta energilösningar i dagens läge. Vi själva gör vårt bästa för att vårt arbete ska ha och resultera i så lite miljöpåverkan som möjligt, dels genom att i stor utsträckning använda oss av passivhusteknik i våra projekt (t ex det här flerbostadshuset i Skövde), men även i vår dagliga verksamhet, t ex genom materialval eller minimering av transporter.

Eftersom vi är så pass engagerade i den här frågan blir vi glada när vi ser andra aktörer inom branschen presentera spännande projekt inom passivhusbyggandet. Ett bra exempel på detta är Åhlin & Ekeroths nya projekt.

De har skrivit avtal med Region Östergötland om uppförandet av Tinnerbäckshuset, en byggnad på över 24 000 kvm inom Universitetssjukhuset i Linköping. Med passivhusteknik kommer detta att bli en av landets absolut energisnålaste sjukhusbyggnader.

Och vi tänker så här, att kan de så kan alla andra också. Vi själva ser andras projekt av den här storleken som en sporre och står redo för att själva lägga handen på projekt av samma storlek. Och det hoppas vi att alla andra byggaktörer också gör.

Här hittar du andra exempel på våra egna projekt där vi använt oss av framtidens byggteknik. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Herrgårdsbacken

Fältspaten

Förskolan Trädgårdsstaden