Följ med till säkrare arbetsplatser

Följ med till säkrare arbetsplatser
26 juni, 2019 r2komm

Följ med till säkrare arbetsplatser

Som byggbolag är vi vana vid att våra byggprojekt får störst uppmärksamhet när vi presenterar oss själva och vår verksamhet. Men att det bakom varje projekt ligger en gedigen säkerhets- och arbetsmiljöplan, det hamnar ofta lite i skymundan. Och detta trots att det är bland det viktigaste av allt.

Som byggbolag måste vi kunna garantera högsta möjliga säkerhet, inte bara för våra kunder utan även för våra egna medarbetare. En stor del i det här arbetet innebär att vi alltid gör vårt yttersta för att skapa etableringar och förutsättningar som uppfyller de säkerhetskrav som ställs på varje modern byggarbetsplats.

Säkerhetsarbete handlar om att minimera risker, dels genom att följa bestämmelser, men även genom att se till att vi har medarbetare som är både utbildade och engagerade. Det är ingen slump att vi valt engagemang som ett av våra kärnvärden. Det hänger tätt ihop med vår säkerhetsfilosofi. Vi jobbar för projektens bästa, men även för varandras.

Ett strålande initiativ
Med detta som bakgrund blir vi naturligtvis mycket glada när vi ser initiativ som stärker säkerheten i branschen generellt. Som exempelvis att Sveriges Byggindustrier nu uppför en så kallad säkerhetspark strax utanför Arlanda Flygplats. Parken är tänkt att fungera som en fysisk träningsanläggning för anställda inom byggbranschen.

I parken får man möjlighet att öva och testa riskfyllda arbetsmoment samt reflektera kring beteende och attityder. Parken kommer att bli ca 1 500 kvadratmeter stor och innehåller ett stort antal olika träningsstationer som går att relatera till bygg- och anläggningssektorn.

Visste du att så många som 47 procent av alla byggarbetare slarvar med sin säkerhetsutrustning?

Vi på Skeppsviken applåderar det här. För det första får man en praktisk orientering kring olika riskmoment, och inte bara ett textdokument som man förväntas att läsa igenom. Det ges även möjlighet att prata med andra om vad man känner inför olika arbetsmoment, vilket kan stärka både din egen och andras självkänsla.

Alla seriösa aktörer inom byggbranschen arbetar för att minimera olycksriskerna så mycket det bara går. Sveriges Byggindustriers säkerhetspark är ett tydligt steg i en riktning som vi på Skeppsviken gärna följer med åt.

Lite fakta kring olyckor på byggarbetsplatser

  • Det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra arbetsplatser.
  • De vanligaste olyckorna är fallolyckor samt olyckor med maskiner eller verktyg
  • Antal olyckor på byggarbetsplatser årligen: ca 6 000
  • Andel av olyckorna som klassas som allvarliga: 34 procent
  • Andel av de allvarliga olyckorna som leder till någon form av medicinsk invaliditet: 60 procent

källa: hallnollan.se, Säker arbetsplats 2019 (rapport)