Långvarig samarbetspartner: Skövdebostäder fyller 75

Långvarig samarbetspartner: Skövdebostäder fyller 75
28 december, 2018 r2komm

Bostadsföretaget som har landets nöjdaste hyresgäster firade 75-årsjubileum i maj. Peter Lennartsson, VD för Skeppsviken Bygg i Skövde, passade själv-klart på att gratulera Skövdebostäders VD Dan Sandén.

Skeppsviken bygger
44
nya lägenheter åt Skövdebostäder i kv Grubbagården

LÅNGVARIG SAMARBETSPARTNER:

Skövdebostäder fyller 75

– VÅRA BÅDA FÖRETAG har genomfört många lyckade projekt tillsammans genom åren. Förutom att vi har ett ramavtal sedan länge har det också blivit större byggen, som kvarteret Tyr 3 i centrum och inte minst trygghetsboendet Fältspaten på Billingssluttningen, berättar Peter Lennartsson. Det senaste projektet är den just inledda förtätningen i Havstena, där ett tolv-våningshus kommer att ersätta den nedlagda livsmedelsbutiken i området. Grubbagården tillför staden 44 nya lägenheter och blir Skövdes näst högsta hus, endast slaget av Studentskrapan.

Byggnaden kommer att bli så energieffektiv att regelverket för maximalt statligt stöd uppfylls med råge. – Det blir passivhusnivå, betydligt bättre än vad byggnormen kräver. Stödet ger oss förutsättningar för hyror som stora grupper har råd med, berättar Dan som har fler anledningar att vara optimistisk inför uthyrningsprocessen:

– Höghusen runtomkring innehåller bara ettor och tvåor, så vi räknar med att Grubbagården blir ett efterlängtat komplement med sina treor och fyror. Det centrumnära läget är ju så bra det kan bli, med skola tvärs över gatan och utsikt över Havstenasjön.

– Förtätning väcker alltid diskussion, men de flesta inser ju att om man bor i en växande stad måste man samsas om utrymmet. Förtätning skapar också attraktivitet och är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi satsar heller inte på att försöka härma 60-talsarkitekturen – det är bättre att skapa kontraster både när det gäller former och färger, menar Dan Sandén. Svårigheterna med förtätning handlar kanske mest om att få vardagen att fungera för de kringboende med så få störningar som möjligt, men Peter Lennartsson är inte orolig:

– Visst blir det en utmaning, men vi har byggt på trånga tomter i tät bebyggelse förr, så det kommer säkert att gå bra.

Bra med lokala aktörer
– Vi är glada att det finns lokalt förankrade byggföretag som både kan och vill konkurrera med de stora jättarna i branschen. Det är bra både för oss och för Skövde som helhet att Skeppsviken finns. Konkurrensen driver på utvecklingen och jag