Nu blir skeppsvikens pappersmagasin digitalt

Nu blir skeppsvikens pappersmagasin digitalt
2 mars, 2019 r2komm

Nu blir skeppsvikens pappersmagasin DIGITALT

SKEPPSVIKENS MAGASIN gavs ut första gången till sommaren 2017 med syfte att kommunicera vårt namnbyte och etableringen av vårt nya varumärke. Det har varit en lyckosam satsning som vi nu har utvärderats i en enkätundersökning där drygt 10 % av läsarna svarade. Tack för ert engagemang!

Uppskattat innehåll – men problem med adresser
Tidningens innehåll är överlag mycket uppskattat. Inte helt oväntat vill vissa ha mer av det ena och mindre av det andra, andra tvärtemot. Ett antal artiklar har i nätversion alstrat tusentals klick, mycket trafik på vår hemsida samt gensvar och vidareskick på sociala medier. Tyvärr visar det sig samtidigt att våra kontaktuppgifter inte är felfria. Ett betydande antal läsare tar bara del av innehållet på nätet, eftersom de inte fått tidningen personligen – exemplaren har i vissa fall landat på fel ställe i organisationen. Många papperstidningar produceras och distribueras alltså i onödan. Det känns inte riktigt rätt, vår omsorg om miljön är större än så.

Tätare utgivning digitalt
Det har säkert inte undgått någon att kommunikation generellt blir mer och mer digital. Så alltså även vårt magasin. Efter fyra utskickade utgåvor övergår vi därför under 2019 till att publicera motsvarande fina innehåll/artiklar på nätet,

via vår hemsida, mejl och sociala medier – lite mindre varje gång, men istället desto oftare. Vi siktar på ungefär en gång i månaden.

Färskare nyheter med större spridning
En stor fördel med att publicera artiklar löpande på nätet är att vi kan få ut nyheter snabbare, de kan delas till andra och leda till ytterligare diskussion och spridning. Idag är vissa ”nyheter” nästan sex månader gamla när tidningen kommer ut, men med digital distribution kan vi med gott samvete kalla det som produceras för just nyheter. En löpande, enklare produktion är också rimligare att samordna med det vi gör bäst – att utveckla, bygga och förvalta fastigheter.

I samma veva avser vi att ansluta oss till ett professionellt digitalt nyhetsrum för att förhoppningsvis synas mer i branschmedia framöver. Sedan tidningsstarten har vi publicerat ett antal artiklar med innehåll av betydande intresse. Vår tro är att denna kanal skulle kunna sprida vårt varumärke i större kretsar. Vi får väl se hur det utvecklar sig.

Det är med lite vemod vi därför avslutar vårt nuvarande samarbete med tidningsmakarna på Morot Kommunikation & Design för denna gång. De har spelat en viktig roll i etableringen av vårt nya varumärke och vi återkommer gärna när tillfälle ges!

”Med digital distribution kan vi med gott samvete kalla det som produceras för just nyheter”