På gång i Göteborg

På gång i Göteborg
2 mars, 2019 r2komm

På gång i Göteborg

På gemytliga Brämaregården på Hisingen väntar 32 lägenheter på om- och nybyggnad i Skeppsvikens regi.

Skolbygget vid Angeredsvinkeln slutbesiktigades den 1 december och är nu överlämnat till kunden.
– Det har fungerat som det skulle hela vägen och vi har lärt oss mycket på detta projekt som har varit komplicerat på många sätt. Det är skönt att vara i mål, men det kanske kan bli ytterligare en etapp längre fram, säger Mats Ranäng, VD för Skeppsviken Bygg i Göteborg.

Jobb för allmännyttan
Nästa projekt blir en kombination av om- och nybyggnad av totalt 32 lägenheter i Brämaregården på Hisingen för Framtiden Byggutveckling, i ett kvarter med göteborgstypiska landshövdingehus. Framtiden är ett gemensamt utvecklingsbolag för de olika allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg – en delvis ny marknad för Skeppsvikens del.

Egen personal bra för kvaliteten
– Trenden går mot en högre andel egen personal och vi har lyckats bra med våra rekryteringar den senaste tiden. Det blir flexiblare på större arbetsplatser och den kontinuitet som egen personal ger är helt klart en fördel för kvaliteten i projekten. Herrgårdsbacken i Floda är ett bra exempel, där kalkylerna höll bra och andan var mycket god under hela byggtiden. Vid den typen av byggen är det också viktigt att samverka med samhället runtomkring, när vi kommer och river upp lugnet på en plats där det inte byggts på väldigt länge, fortsätter Mats.

Under 2019 hoppas han också att det blir planenlig byggstart för kvarteret Ärlegatan i Majorna:
– Det blir trångt och komplicerat, men det är ett väldigt genomtänkt projekt i ett mycket bra läge som vi tror starkt på