Prestigefullt uppdrag för vår egen Peter Lennartsson!

Prestigefullt uppdrag för vår egen Peter Lennartsson!
27 maj, 2019 r2komm

Prestigefullt uppdrag för vår egen Peter Lennartsson!

Vi har den stora glädjen att berätta att Peter Lennartsson, VD för Skeppsviken Bygg i Skövde AB, har blivit invald i förbundsstyrelsen för Sveriges Byggindustrier. Det här är ett prestigeuppdrag för Peter personligen men även för alla oss på Skeppsviken.

Peter kommer i och med detta att vara delaktig i olika styrelseuppdrag som i första hand handlar om Sveriges Byggindustriers övergripande inriktning. Mycket kretsar kring generella frågor om att skapa en sund och säker arbetsmiljö, säkra den framtida kompetensförsörjningen samt skapa sunda konkurrensförutsättningar i branschen.

Finns det något som Peter brinner extra mycket för?

– Ja, en viktig fråga för mig är de onödigt hårda kreditbegränsningar som råder för unga människor som söker sin första bostad. De här reglerna påverkar byggmarknaden negativt, vilket blir kontraproduktivt eftersom det faktiskt råder bostadsbrist. Det är en akut situation, om du frågar mig.

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Organisationen arbetar för att förbättra villkoren för medlemsföretagen samt bygg- och anläggningsbranschen i stort. Och Peter är positiv inför uppdraget:

– Det var hedrande att bli tillfrågad, både för mig personligen och för hela Skeppsvikens skull.

Vi på Skeppsviken är mycket glada för det här och ser fram emot att följa Peters spännande arbete i den svenska byggbranschens innersta.