Aktiva på passivmarknaden

Skeppsviken var tidigt ute med passivhusteknik – första projektet blev radhusområdet Fagerslätt utanför Jönköping, som stod färdigt 2010. Resultatet blev mycket lyckat. De boende var överlag nöjda och Martin Larsson minns särskilt ett telefonsamtal en tid efter inflyttningen:
– En man undrade varför det aldrig kom någon värmefaktura, hade det blivit något fel? Men jag kunde ju förklara att det kommer ingen, det ingår i elräkningen! Snittförbrukningen på Fagerslätt ligger runt 8500 kWh per hushåll och år, och då är både värme, hushållsel och varmvatten inräknat. Så reaktionen kanske inte var så underlig ändå.
– Där handlar det ändå om direktverkande el enligt de gamla FEBY06-normerna. Sedan dess har reglerna ändrats – numera krävs det värmepump, som sänker elbehovet ytterligare, fyller Mathias Pettersson som ledde Fagerslättbygget på. Nästa passivhusprojekt blev Trädgårdsstadens förskola i Skövde, som stod klar våren 2012 med 1 100 m2 i två plan och kapacitet för 110 barn i 6 grupper. Här stannar uppvärmningsbehovet under 15 kWh per m2 och år. Den lilla tillskottsvärme som behövs står fjärrvärmen för i ett vattenburet system – men radiatorerna är sällan igång.

Alla måste dela ansvaret
– Passivhustekniken är inga konstigheter. Den stora utmaningen är att få alla på bygget att inse hur avgörande det är att det verkligen blir tätt. En enda spik på fel ställe kan förstöra funktionen, men vi har lyckats väldigt bra i alla våra projekt hittills. Alla tar sin del av ansvaret för slutprodukten, då blir det bra. Och gubbarna gillar utmaningar, menar Henric Lillienberg. Provtryckningen av förskolan verkade till en början problematisk, men efter mycket detektivarbete kom man på att läckaget gick via avloppen i köket, där vattenlåsen ännu inte var fyllda.
– Ett par proppar i hoarna, så var alltsom det skulle, med värden långt under kraven, berättar Jimmy Olsson om den dramatiska kvällen och fortsätter:
– Värmen räcker bra, men för att hålla högsommarvärmen i schack har vi kompletterat med en bergvärmepump, som vi kan köra omvänt och mata ner värmen i borrhålet, så klimatet håller sig behagligt.

Nya mål mitt i projektet
Näst i tur stod så ett flerbostadshus – Skövdebostäders trygghetsboende Fältspaten, med 78 lägenheter i två huskroppar på Billingssluttningen. Här stötte man tidigt på svårigheter. Projektet var nämligen inte planerat som passivhus från början, så utformningen var inte heltoptimal – och det var alldeles för långt gånget för att rita om.
– Fönstren var lite för stora och ventilationsschakten var inte dimensionerade för passivhusbehoven. Kanske hade läget på tomten också kunnat bli lite annorlunda. Så det krävdes en hel del extra tankearbete under projekteringen för att få det att fungera men det löste sig till allas belåtenhet, berättar Mathias – och att just hyresgästerna på Fältspaten är de allra nöjdaste i Skövdebostäders bestånd visar att det lyckades.

Inga ufon
Efter Fältspaten blev det ett naturnära kedjehusområde på Övre Hasselbacken i Skövdes norra utkanter.
– Här ser vi ett bra exempel på att passivhus inte alls blir några fönsterlösa ufon. Det finns inget utanpå som skvallrar om avancerade energiprestanda, inga uppoffringar som de boende behöver göra. Ett par kunder har valt att komplettera med markiser för ökad komfort under varma sommardagar – de är som vilka kedjehus som helst, menar Martin.

80 lägenheter i Floda
Just nu pågår produktionen av Herrgårdsbacken i Floda utanför Göteborg, med 80 lägenheter i sju plan. Här har passivtänket varit med från allra första början och flerbostadshusformen gör det enklare att minimera energibehoven. Jimmy sammanfattar Skeppsvikens passivhuserfarenheter så här långt:
– Så värst mycket dyrare behöver det inte bli. Lite mer ventilation och kraftigare isolering ger lite mer materialåtgång och byggnadsytan blir lite större – om man inte väljer att krympa boytan några procent istället. Och vi känner oss absolut bekväma med tekniken – bara man provtrycker byggnaden i rätt stadium av processen, så att det blir enkelt att åtgärda eventuella läckage.

Upplever ni ett växande intresse?
– Ja, det växer hela tiden, men det finns många andra typer av lågenergiklassificeringar, som Miljöbostad Silver och Guld och Svanen med flera där fler faktorer än energieffektivitet räknas in, med olika grader av komplexitet. Men andemeningen med passivtekniken är absolut här för att stanna. Provtryckning görs till exempel på alla nya byggnader numera, berättar Henric.

Vilka är de största utmaningarna?
– Tillräcklig värme är inget problem, men det krävs ju ventilation dygnet runt. Stannar fläktarna blir det inte så kul att bo. Annars handlar det mest om lite mer möda vid tätning och fogning. Ändå är det väldigt många i branschen som inte ens vill gå i närheten av ett passivhusprojekt – kanske av okunskap, eller så har de bränt sig i ett tidigt skede. Men nästa version av byggnormerna verkar hamna på i princip dagens passivhusnivå. Så när de träder i kraft om några år kan vi säga att vi har ett tioårigt försprång gentemot många av våra kollegor, avslutar Martin nöjt.

Passivhuspionjären – Nu når han sitt mål

Som nybakad arkitekt utredde Hans Eek möjligheterna med vad som då kallades passiv solvärme. Han kom i kontakt med den tyske byggfysikern Wolfgang Feist och tillsammans skapade de begreppet passivhus genom att helt enkelt stryka ordet solvärme – grundförutsättningen var att det inte skulle behövas något aktivt värmesystem.

Minimera förluster
– För att klara det bör fokus ligga på att minimera alla slags förluster. De uppstår framförallt genom avloppet och den varmluft som vi ofta ventilerar ut. Med värmeväxlare kan 90 procent av den värmen återvinnas. Stora förluster sker via otäta skal och den stora boven är fönstren. Även det mest avancerade fönster släpper ut tio gånger mer värme per kvadratmeter än en vägg. Så lagom stort är att rekommendera – men det handlar inte om att bygga med skottgluggar till fönster. Jag brukar hamna någonstans mellan 15 och 20 procent fönsteryta i förhållande till boytan –då talar vi om hus som inte alls upplevs som konstiga, berättar Hans.

En hundring i månaden
Under Hans tid på EFEM Arkitektkontor byggdes två likadana bostadsområden på åttiotalet, ett i Halmstad och ett i Ingolstadt i Bayern.
– Det årliga energibehovet blev där runt 42 kWh/m2 – här hemma betydde det cirka 30 procent under normen, medan det bara var en fjärdedel av vad DIN-normerna tillät! Svenska byggnormer har alltid varit världens strängaste och det vi kallar passivhus är egentligen bara en liten förbättring jämfört med dem. Men normerna har skärpts med tiden. En äldre villa kan behöva uppemot 80 kWh /m2 , medan ett vanligt nybyggt hus idag landar runt 35 kWh/m2 för uppvärmning. Dagens passivhusnormer säger max 15 kWh/m2 , men redan på 90-talet byggde vi hus i Tyskland som bara behövde hälften av det – då stannar värmeräkningen under hundralappen per månad för en normalstor bostad, fortsätter Hans. Passivhusens rykte som dyra att bygga håller Hans inte alls med om:
– Det behöver inte bli dyrare alls. Merkostnaderna för ventilationsutrustning, isolering och bättre fönster vägs oftast upp av att inget värmesystem behövs. Och vinsterna från det låga energibehovet kommer ju från dag ett. Det lönar sig faktiskt till och med att renovera miljonprogramshus till passivstandard. Här blir förstås merkostnaden större eftersom det krävs omfattande ingrepp, men i ett sådant område blir energibesparingen så dramatisk att det ändå betalar sig på mycket kort tid.

Utbildning nödvändig
Varför byggs då inte allt som passivhus redan? Många tror att de inte klarar av det, men det är egentligen inget märkvärdigt, menar Hans:
– Nyckelordet är kunskap. Det behövs utbildning i hur man bygger. Alla på bygget måste inse vikten av obrutna tätskikt, som hållerkondens och mögel borta. Men efter att ha utbildat Skeppsvikens personal vid flera tillfällen märker jag en stolthet hos byggnadsarbetarna i att få fina värden vid provtryckningarna!

Plusenergi nästa steg
Nästa steg i utvecklingen är egentligen redan taget, eftersom det finns lösningar för både nollenergi- och plusenergihus, det vill säga byggnader som med hjälp av exempelvis solpaneler producerar mer el än vad som går åt för de boendes behov.
– Jag tittar just nu på flerbostadshus i massivträ med solpaneler på fasaderna. Liknande lösningar har jag och Martin Larsson på Skeppsviken diskuterat för framtiden, vi får se vad som kommer ut av det. Men redan från 2020 ska allt som byggs vara nära nollenergi, så då blir det inte längre någon större skillnad i praktiken. Så man kan kanske tycka att jag borde vara nöjd som fått bra gehör för mina idéer – men det har tagit tid, avslutar Hans Eek

Fem vanliga myter om passivhus

Hur är det med passivhus egentligen? Lever de upp till sitt goda rykte?
Vi tar hjälp av Hans Eek, nestor inom hållbar arkitektur och reder ut fem av de vanligaste myterna om passivhus.

1. Passivhus måste ha stora fönster åt söder och gluggar mot norr.
Stämmer inte. Riktningen på husets fönster har ingen större betydelse för värmeförsörjningen. Prio ett är att ta vara på dagsljusbelysningen och att inte ta in för mycket het solvärme på sommaren. En tumregel är att ha en fönsterarea som motsvarar 15-20 % av golvytan.

2. Det krävs en speciell arkitektur för passivhus.
Eftersom den goda arkitekturen ingår i hela filosofin med passivhus är det här en problematisering av ett problem som inte finns. Det finns helt enkelt inga motsättningar.

3. Det är tekniskt komplicerat
Nja, inte så värst. Det som behövs är en värmeväxlare för till- och frånluften vars filter behöver bytas någon gång om året. Kan du byta dammsugarpåse? Då kan du sköta en värmeväxlare.

4. Täta hus möglar
Nix, det är precis tvärtom. Eftersom det oftast är varmare inne än ute sker det ständigt ett värmeflöde inifrån och ut. Med en välisolerad vägg och bra ventilation får man bättre koll på vilka vägar luften tar och flödet av fukt in i väggen minskar. Utvändig isolering är att föredra eftersom det håller konstruktionen varm.

5. Passivhus är dyra
En sanning med modifikation. Själva byggkostnaden av ett passivhus är högre än som är vanligt, däremot är driftskostnaderna lägre. Du kan även spara in på kostnaderna genom att bygga mindre värmesystem och till och med hoppa över vissa delar av systemet som ändå inte används.