Framtidens byggmetod drar åt skogen

Som ansvarstagande byggbolag är en av våra viktigaste arbetsuppgifter att bidra till utvecklingen av hållbara arbetsmetoder och tekniker. Vi är sedan länge i framkant vad gäller passivhusteknik. En annan teknik som är intressant och som har goda framtidsutsikter är användandet av trä.

I takt med att vi blir fler och fler människor på jorden ökar behovet av bostäder. Det här ställer krav på dels produktionstakten, men även på att bygga hållbart. Och när det kommer till hållbarhet är trä ett oslagbart byggnadsmaterial.

En resurs med återväxt
Träets miljövänliga egenskaper är oomtvistade. Materialet binder koldioxid både som skog och som byggmaterial. Sveriges enorma skogsområden gör att återväxten är snabbare än avverkningen. Faktum är att det trä som behövs för att bygga ett flervåningshus förnyas på bara några få minuter. Jämför det med all sand som behövs för att tillverka betong. Sand är en ändlig resurs, trä är det inte.

Dessutom är avverkning ett sätt att få skogarna att må bra. En välskött skog där avverkningen och återplanteringen sköts som den ska växer snabbare och tar därmed upp mer koldioxid. Ännu en god anledning till att bygga mer med trä.

Men hur stabilt är det?
Som alltid när det handlar om olika byggtekniker finns det för- och nackdelar. Det finns en del skeptiker som hävdar att det inte blir lika stabilt som med andra byggnadsmaterial. De har nog inte förstått fördelarna med t.ex. korslimmat trä, även kallat KL-trä.

Korslimmat trä är massiva träskivor bestående av ihoplimmat virke där vartannat skikt är korslagt. Skivorna består av udda lager virke (dvs. tre, fem, sju, etc. skivor). Tekniken ger träskivorna en mycket god stabilitet. Tjockleken och massiviteten gör även att träet inte skevar eller slår sig.

Dessutom väger korslimmat trä inte på långa vägar så mycket som exempelvis betong och stål vilket medför att nedåtbelastningen blir avsevärt mycket mindre. Lägg till fuktbuffrande egenskaper, bra bullerskydd och en trivsam känsla och du har ett byggnadsmaterial som slår det mesta.

Möjligheter och säkerheter
Möjligheterna med trä utvecklas snabbt och det går att bygga högre och högre fastigheter med tekniken. Vi på Skeppsviken har exempelvis byggt Frostaliden, ett åttavåningshus i Skövde med bärande konstruktion av trä. Du hittar länkar till flera av våra träbaserade projekt här nedan.

Men brandrisken då? Ökar inte den när man bygger med trä? För det första så måste alla nybyggda hus i Sverige motsvara Boverkets krav på brandsäkerhet. Därför kan du känna dig lika trygg i ett trähus som i ett som är byggt av t.ex. betong. De massiva träkonstruktionerna är dessutom mycket svåra att sätta i brand, och det kollager som vid brand bildas på ytan skyddar träet på insidan.

Skeppsviken följer med
Att bygga med trä är som sagt ingen nyhet för oss på Skeppsviken. Vi har sedan länge förstått de positiva egenskaper materialet har. Därför följer vi utvecklingen av trä som byggmaterial under lupp. Det är en stor utmaning för oss och alla andra bolag inom byggbranschen att välja material och anpassa konstruktion och produktion för att klara av de miljömål som hela tiden uppdateras.

Det är vår skyldighet och vårt ansvar, eftersom vår verksamhet på många sätt kan belasta miljön onödigt mycket. Just därför gäller det att vara så varsam man bara kan. Och i denna process är trä ett mycket bra alternativ!

Källor: svenskttra.se, hallbartbyggande.com, storaensoskog.se, brandskyddsforeningen.se

Höjdarprojekt i trä

Klimatfrågan påverkar alla verksamheter i samhället – inte minst byggsektorn. För att klara klimatmålen måste bostäder byggas på nya sätt – att bygga i trä kan halvera klimatpåverkan från byggprocessen.

De senaste åren har det blivit populärt att bygga högt och stort i trä. Det beror dels på att allt fler kommuner kräver detta, men också på att tekniken har mognat. Inom Skeppsviken pågår just nu två olika höghusprojekt i trä – 15 bostadsrätter i Kungsängen mellan Huskvarna och Jönköping, och 80 hyreslägenheter i den nya trästaden Frostaliden i Skövde.
– Här i Kungsängen bygger vi i fem våningar med spetsig takvinkel. Det är trä hela vägen inifrån och ut – men källare, trapphus och hisschakt är i betong. De prefabricerade modulerna kommer från RM Trämoduler i Töreboda, som vi har bra erfarenheter av sedan tidigare. De bygger inomhus i jämn temperatur och luftfuktighet. Det är bra för slutprodukten, berättar Jonas Blom som är platschef. Men på Frostaliden blir det annorlunda:
– Ja, här kommer det inte att se särskilt träaktigt ut från utsidan, eftersom vi klär limträstommarna med puts. Det blir lättare att klara brandskyddsnormerna då, och av samma anledning bygger vi de två understa våningsplanen och trapphusen i betong, säger kollegan Jimmy Olsson som basar över punkthusbygget.

Mindre miljöpåverkan
Hur är det då att bo i ett höghus av trä? Kanske inte så väldigt annorlunda, om man får tro våra byggare Jimmy och Jonas:
– Lite mer ombonat och trivsamt kan det väl bli, och många känner sig säkert nöjda med att de minskar sin miljöpåverkan genom valet av boende. Trä är ju ett förnybart material, säger Jonas.
– Att det går så fort att få ett tätt hus är en annan fördel för kvaliteten. Sex till åtta veckor tills taket är på plats, det är väldigt mycket snabbare än att bygga en våning i taget i betong, fortsätter Jimmy. Att bygga på höjden i trä innebär förstås också utmaningar. Mycket handlar om att ta hänsyn till att trä är ett levande material som rör sig på ett helt annat sätt än betong. Man brukar räkna med att det tar två år för en träbyggnad att ”sätta sig”.
– Stegljudsisoleringen löser vi till exempel med bjälklagskassetter som är fyllda med 40 millimeter flytspackel. Eftersom det är första gången vi bygger på det här sättet möter vi ständigt nya problem, men det trivs vi med, berättar Jimmy Olsson vidare.
– Brandsäkerheten är en annan viktig skillnad. Betong är ju brandsäkert i sig, medan en träbyggnad kräver lite andra lösningar för att bli lika säker. Kraven varierar dessutom mellan landets kommuner. Här måste vi till exempel bygga in sprinklers, medan de nationella baskraven uppfylls med behandlade väggpaneler. Men allt går att lösa, menar Jonas Blom.

Hur ser kostnadsbilden ut – trä är ju förhållandevis billigt, eller?
– Det kan man tro, men eftersom trähusbygge i den här skalan är så nytt finns det ganska få materialleverantörer. Det gör att konkurrensen inte är så effektiv som vi skulle önska – men det blir snabbt bättre i takt med stigande volymer. Det är också mycket arbetskrävande att bygga i trä, med mångdubbelt fler komponenter och arbetsmoment jämfört med att gjuta i betong. Därför är det lite dyrare med höga trähus. Men att ett gott miljösamvete än så länge kostar lite extra verkar inte dämpa efterfrågan, säger Jimmy.

Vad tycker koncernens VD Martin Larsson om träbygge på höjden?
– Så länge kommunerna prioriterar träbyggprojekt måste vi förstås haka på och ligga framkant. Trä kan mycket väl vara en nödvändig lösning inte bara av miljöskäl – kapaciteten att få fram betong till allt som behöver byggas i Sverige de närmaste åren finns helt enkelt inte! Generellt sett är vi emot manipulering av marknaden men ett visst mått av statlig styrning kanske ändå är nödvändig för att få igång nya tekniker. Men på sikt måste flerbostadshus i trä vara en lösning som konkurrerar helt på egna meriter, avslutar Martin Larsson.