Skeppsviken avyttrar industri- och kontorsportfölj i Skövde

Skeppsviken avyttrar en industri- och kontorsportfölj innehållande 4 st fastigheter i Skövde. Köpare är den lokalt förankrade fastighetsägaren Västerhuset AB och överlåtelsen sker genom en bolagsaffär.

Överenskommelsen avser fastigheterna Vevstaken 7, Vevstaken 6, Vevstaken 3 samt Skövde 5:217, med en uthyrningsbar yta om totalt ca 12 000 m².  Lokalytan utgörs i huvudsak av kontor- verkstad och produktionslokaler och samtliga fastigheter ligger strategiskt samlat i industriområdet Hasslum/Aspelund i Skövde.

Den nya ägaren tillträder fastigheterna i den 1 mars 2021.

– Affären är en del i en långsiktig fastighetsstrategi och syftar till att renodla verksamheten och säkerställa resurser till kommande projekt. Fastigheterna har ägts, förvaltats och utvecklats i tre generationer sedan 90-talet. Beståndet, med till stor del långa hyreskontrakt och välkända hyresgäster, är attraktivt vilket fick vi bekräftat av både nationella och lokala aktörer tidigt i processen. Att en långsiktig och förnuftig aktör som Västerhuset förvärvar fastigheterna känns tryggt, säger Martin Larsson, VD Skeppsviken Fastighets AB.

– Vi känner en stor glädje över att kunna förvärva Skeppsvikens fastigheter i Skövde vilket stärker vår ställning som den största aktören i Skövde vad gäller kommersiella fastigheter. Skeppsviken har byggt upp ett fastighetsinnehav med starka hyresgäster och vi känner en stor tillfredsställelse över att kunna förvärva dessa fastigheter., Säger Björn Karlsson, VD Västerhuset AB.

Säljarens rådgivare i affären har varit Newsec Capital Markets och Werks advokater.

Fem snabba frågor till vår nya VD

Det är en spännande tid för oss på Skeppsviken. Den 1 juli tillträdde nämligen Davor Sinik posten som ny VD för Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. Davor kommer närmast från Serneke där han varit regionchef för speciella projekt samt även suttit i ledningsgruppen.

Det här är en extremt läglig rekrytering för Skeppsviken eftersom Davor kommer in med rutin och kraft i ett skede då vi växlar upp inför framtiden. Vi ställde några frågor till Davor.

Hur skulle du beskriva dig själv som yrkesman?
– Engagerad! Jag drivs av att få saker att hända. Jag gillar att vara mitt i händelser, högt som lågt.

Finns det något inom branschen som du brinner särskilt mycket för?
– Det är svårt att säga exakt eftersom jag är intresserad av alla delar inom byggprocessen, men miljö och hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat. Det är dock inte alltid enkelt att förhålla sig till frågan, särskilt i vår bransch. Det är ytterst en fråga för oss alla samtidigt som det är viktigt att se på frågan i ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Var är Skeppsviken om fem-tio år?
– Vi är ett självklart val i Göteborgsregionen; en stabil konkurrent till alla större byggbolag. Vi ska även vara ett lika självklart val för bra och kunnig personal. Rekryteringen är jätteviktig.

Och vilka framgångsfaktorer får detta att hända?
– Personalen. Vi har redan nu enormt kunniga och engagerade medarbetare, vilket i sin tur lockar till sig ännu fler. Dessutom är Skeppsviken ett företag med lång och gedigen tradition. Vi har funnits länge nu, och det är definitivt en framgångsfaktor.

Ser du några intressanta trender inom byggbranschen?
– Hållbarhetsfrågan är ju ständigt aktuell. Dessutom tycker jag att träbyggnadstekniken har tagit ett par kliv framåt de senaste åren. I övrigt har jag noterat att det är rätt mycket rörelse i branschen, många uppköp av bolag i segmentet under de största. Det ska bli intressant att se hur det inverkar på marknaden.

Skeppsviken tar nästa steg i Lerums kommun genom nytt markköp

Efter att ha avyttrat sina hyresrätter på Herrgårdsbacken till Svenska Hus har Skeppsviken tecknat avtal om mark i Floda för ytterligare bostäder. Skeppsviken avser erbjuda ca 55 st bostadsrätter om ca 1 – 4 ROK utmed Rurik Holms väg i centrala Floda. I enlighet med Skeppsvikens kärnvärden ligger fokus på modern gestaltning, låg energiförbrukning och ett praktiskt boende med bla garage och balkong.

-Läget i centrala Floda är mycket uppskattat, det vet vi sedan projektet Herrgårdsbacken, säger VD Martin Larsson. Boendet är stationsnära och erbjuder en bekväm närhet till service, handel, skolor mm, till detta kommer närheten till bad och natur.

Detaljplanen har trätt i laga kraft och Skeppsviken tillträder marken 1 juli 2019, för att starta säljarbetet efter sommaren. Säljare är Equmeniakyrkan i Floda, som valt att etablera sig i Garveriet, på andra sidan Säveån.

Har du frågor om projektet? Kontakta Martin Larsson på 010-4984221 eller martin.larsson@skeppsviken.se

Intresseanmälan sker via: www.skeppsviken.se

Skeppsviken avyttrar nyproducerad hyresfastighet strax utanför Göteborg

Avtal har ingåtts om försäljning av 1 fastighet innehållande 29 hyreslägenheter och 20 garageplatser, centralt belägna i Floda. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 till 3 rum och kök och den totala uthyrningsbara ytan är 1 589 kvadratmeter. Samtliga lägenheter är vid tillträdet uthyrda.

– Vi är glada över att kunna förvärva det här beståndet. Det har ett utmärkt stationsnära läge bara två mil utanför Göteborg där vi redan idag äger fastigheter, vilket skapar möjligheter till en effektiv förvaltning, säger Svenska Hus vd Daniel Massot. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår position ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i Lerums kommun.

Fastigheten ingick i det nyligen avslutade projektet Herrgårdsbacken, vilket omfattade 80 bostäder fördelade på tre huskroppar. De 50 bostadsrättslägenheterna i grannhusen överlämnades åt bostadsrättsföreningen i början av december 2018. Skeppsviken Fastighets ABs systerbolag Skeppsviken Bygg i Göteborg AB stod för totalentreprenaden.

– Vi är nöjda över att vi har kommit överens med en aktör som vill arbeta vidare efter de intentioner vi har haft för att skapa ett trivsamt nytt bostadsområde i Floda. Vi ser fram emot att i närtid verka för fortsatt utveckling av Floda centrum, säger Martin Larsson på Skeppsviken Förvaltning AB.

Mäklare i affären har varit Ali Rossander på GIF AB.

För ytterligare information:

Martin Larsson, Koncernchef Skeppsviken
010 – 498 42 21 martin.larsson@skeppsviken.se