Framtidens byggmetod drar åt skogen

Som ansvarstagande byggbolag är en av våra viktigaste arbetsuppgifter att bidra till utvecklingen av hållbara arbetsmetoder och tekniker. Vi är sedan länge i framkant vad gäller passivhusteknik. En annan teknik som är intressant och som har goda framtidsutsikter är användandet av trä.

I takt med att vi blir fler och fler människor på jorden ökar behovet av bostäder. Det här ställer krav på dels produktionstakten, men även på att bygga hållbart. Och när det kommer till hållbarhet är trä ett oslagbart byggnadsmaterial.

En resurs med återväxt
Träets miljövänliga egenskaper är oomtvistade. Materialet binder koldioxid både som skog och som byggmaterial. Sveriges enorma skogsområden gör att återväxten är snabbare än avverkningen. Faktum är att det trä som behövs för att bygga ett flervåningshus förnyas på bara några få minuter. Jämför det med all sand som behövs för att tillverka betong. Sand är en ändlig resurs, trä är det inte.

Dessutom är avverkning ett sätt att få skogarna att må bra. En välskött skog där avverkningen och återplanteringen sköts som den ska växer snabbare och tar därmed upp mer koldioxid. Ännu en god anledning till att bygga mer med trä.

Men hur stabilt är det?
Som alltid när det handlar om olika byggtekniker finns det för- och nackdelar. Det finns en del skeptiker som hävdar att det inte blir lika stabilt som med andra byggnadsmaterial. De har nog inte förstått fördelarna med t.ex. korslimmat trä, även kallat KL-trä.

Korslimmat trä är massiva träskivor bestående av ihoplimmat virke där vartannat skikt är korslagt. Skivorna består av udda lager virke (dvs. tre, fem, sju, etc. skivor). Tekniken ger träskivorna en mycket god stabilitet. Tjockleken och massiviteten gör även att träet inte skevar eller slår sig.

Dessutom väger korslimmat trä inte på långa vägar så mycket som exempelvis betong och stål vilket medför att nedåtbelastningen blir avsevärt mycket mindre. Lägg till fuktbuffrande egenskaper, bra bullerskydd och en trivsam känsla och du har ett byggnadsmaterial som slår det mesta.

Möjligheter och säkerheter
Möjligheterna med trä utvecklas snabbt och det går att bygga högre och högre fastigheter med tekniken. Vi på Skeppsviken har exempelvis byggt Frostaliden, ett åttavåningshus i Skövde med bärande konstruktion av trä. Du hittar länkar till flera av våra träbaserade projekt här nedan.

Men brandrisken då? Ökar inte den när man bygger med trä? För det första så måste alla nybyggda hus i Sverige motsvara Boverkets krav på brandsäkerhet. Därför kan du känna dig lika trygg i ett trähus som i ett som är byggt av t.ex. betong. De massiva träkonstruktionerna är dessutom mycket svåra att sätta i brand, och det kollager som vid brand bildas på ytan skyddar träet på insidan.

Skeppsviken följer med
Att bygga med trä är som sagt ingen nyhet för oss på Skeppsviken. Vi har sedan länge förstått de positiva egenskaper materialet har. Därför följer vi utvecklingen av trä som byggmaterial under lupp. Det är en stor utmaning för oss och alla andra bolag inom byggbranschen att välja material och anpassa konstruktion och produktion för att klara av de miljömål som hela tiden uppdateras.

Det är vår skyldighet och vårt ansvar, eftersom vår verksamhet på många sätt kan belasta miljön onödigt mycket. Just därför gäller det att vara så varsam man bara kan. Och i denna process är trä ett mycket bra alternativ!

Källor: svenskttra.se, hallbartbyggande.com, storaensoskog.se, brandskyddsforeningen.se

Första armeringsklippet för ny gruppbostad

Claesborgs gamla förskola i Hentorp jämnades med marken efter att man konstaterat att en ombyggnation till gruppbostad inte var försvarbar. En helt ny anläggning handlades istället upp och Skeppsviken gick vinnande ur upphandlingsprocessen.

Magnus Johansson, entreprenadchef Skeppsviken, berättar belåtet om projektets förutsättningar.

– Härligt att på allvar vara igång med produktionen av gruppboendet på Lärarvägen i Skövde. Anna Wiklund, platschef och Jonas Blom, projektchef har på ett bra sätt satt upp förutsättningarna för ett bra projekt.

För både Maria Liabäck, projektledare på kommunen och Anna så är det deras första egna projekt och de har med god stämning, bra inställning och en stor professionalitet tagit sig an uppgiften med projektet, fortsätter Magnus.

Anna övertygar i sin nya roll och alla förutsättningar finns för en produktion med ett fint slutresultat. Det ska bli roligt att följa med på resan mot ett överlämnande i december!

Efterlängtad produkt

Det blir en gruppbostad för boende med särskild service bestående av sex lägenheter – med separata ingångar – gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.

Therese Sahlström var tydlig med att byggnationen är efterlängtad.

– Vi har ett stort behov av den här typen av bostäder. Extra roligt också att detta är den första gruppbostaden i Skövde där de boende får egna entréer.

Spadtaget passerat

Maria Liabäck, projektledare Skövde kommun, förklarade varför man hoppade över det första spadtaget och satsade på något helt nytt.

– Grunden är ju redan grävd och eftersom det snart är dags för armering, kör vi ett första armeringsklipp istället.

På bild syns Maria Liabäck tillsammans med Therese Sahlström och Magnus Johansson, entreprenadchef och platschef Anna Wiklund, Skeppsviken med kapverktygen i högsta hugg.

Inflyttning i januari

Byggnaden skall enligt plan stå klar för inflyttning i januari nästa år. Det återstår fortfarande att se vilka som får flytta in i gruppboendet.

Skeppsviken Bygg i Skövde AB genomför projektet som en totalentreprenad och den totala projektbudgeten är 22 miljoner kronor. 

Milstolpe i höghusbygget Grubbagården i Skövde

Helgen inleds med en milstolpe på en av våra just nu största och framförallt högsta pågående byggnationer. Projektet Grubbagården har den senaste tiden byggts stadigt på höjden och igår slutförde vårt team bjälklagsgjutningen på våning 13 av 13.

Med en god systematik och planering har våra platschefer Anna Wiklund och Jimmy Olsson med kollegor tillsett att våning för våning har uppförts helt enligt tidplan.

De 44 lägenheterna, som byggs åt kommunala AB Skövdebostäder, skall enligt plan stå inflyttningsklara preliminärt i januari 2020. Veckans milstolpe var oerhört viktig för projektets framfart.


Bild: Studio Ekberg

Grubbagården är ett förtätningsprojekt i AB Skövdebostäders regi. En nedlagd livsmedelsbutik fick ge plats år det 13 våningar höga huset som enbart innehåller hyreslägenheter i form av tre- och fyrarummare. Det trygga och trivsamma området Havstena i Skövde kompletteras således med högt efterfrågade lägenhetstyper.

Huset förses med solcellspaneler och vi får ännu en gång tillämpa vår gedigna kompetens inom passivhusteknik.

Skeppsviken tar nästa steg i Lerums kommun genom nytt markköp

Efter att ha avyttrat sina hyresrätter på Herrgårdsbacken till Svenska Hus har Skeppsviken tecknat avtal om mark i Floda för ytterligare bostäder. Skeppsviken avser erbjuda ca 55 st bostadsrätter om ca 1 – 4 ROK utmed Rurik Holms väg i centrala Floda. I enlighet med Skeppsvikens kärnvärden ligger fokus på modern gestaltning, låg energiförbrukning och ett praktiskt boende med bla garage och balkong.

-Läget i centrala Floda är mycket uppskattat, det vet vi sedan projektet Herrgårdsbacken, säger VD Martin Larsson. Boendet är stationsnära och erbjuder en bekväm närhet till service, handel, skolor mm, till detta kommer närheten till bad och natur.

Detaljplanen har trätt i laga kraft och Skeppsviken tillträder marken 1 juli 2019, för att starta säljarbetet efter sommaren. Säljare är Equmeniakyrkan i Floda, som valt att etablera sig i Garveriet, på andra sidan Säveån.

Har du frågor om projektet? Kontakta Martin Larsson på 010-4984221 eller martin.larsson@skeppsviken.se

Intresseanmälan sker via: www.skeppsviken.se

Skeppsviken avyttrar nyproducerad hyresfastighet strax utanför Göteborg

Avtal har ingåtts om försäljning av 1 fastighet innehållande 29 hyreslägenheter och 20 garageplatser, centralt belägna i Floda. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 till 3 rum och kök och den totala uthyrningsbara ytan är 1 589 kvadratmeter. Samtliga lägenheter är vid tillträdet uthyrda.

– Vi är glada över att kunna förvärva det här beståndet. Det har ett utmärkt stationsnära läge bara två mil utanför Göteborg där vi redan idag äger fastigheter, vilket skapar möjligheter till en effektiv förvaltning, säger Svenska Hus vd Daniel Massot. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår position ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i Lerums kommun.

Fastigheten ingick i det nyligen avslutade projektet Herrgårdsbacken, vilket omfattade 80 bostäder fördelade på tre huskroppar. De 50 bostadsrättslägenheterna i grannhusen överlämnades åt bostadsrättsföreningen i början av december 2018. Skeppsviken Fastighets ABs systerbolag Skeppsviken Bygg i Göteborg AB stod för totalentreprenaden.

– Vi är nöjda över att vi har kommit överens med en aktör som vill arbeta vidare efter de intentioner vi har haft för att skapa ett trivsamt nytt bostadsområde i Floda. Vi ser fram emot att i närtid verka för fortsatt utveckling av Floda centrum, säger Martin Larsson på Skeppsviken Förvaltning AB.

Mäklare i affären har varit Ali Rossander på GIF AB.

För ytterligare information:

Martin Larsson, Koncernchef Skeppsviken
010 – 498 42 21 martin.larsson@skeppsviken.se