Skeppsviken tar ett nytt kliv!

Bolagsgruppen går från ägarledd till ägarstyrd genom att Jonas Skingley sommaren 2023 tillträder tjänsten som både PU-ansvarig och koncernchef. Jonas kommer närmast från en tjänst som VD på AF Projektutveckling. Hans erfarenheter inkluderar förutom många års allmänna PU-erfarenheter, många kommersiella utvecklingsprojekt , samarbeten i JV:n och i koncern. Vi tycker att det på ett heltäckande sätt matchar våra behov.

2022 fyllde Skeppsviken 30 år. Koncernens historia är genuin samtidigt som utvecklingen de sista åren har varit makalös, rekorden staplas på varandra. Trots denna fantastiska utveckling och alla nya möjligheter o risker har vi inte förstärkt strukturen/kompetensen i den övergripande ledningen av bolagsgruppen sedan vi tillsatte extern ordförande 2018. Därför var det nu dags för ett nytt steg.

Huvudägarna, Eric och Martin Larsson, har framgångsrikt drivit denna rekrytering i det tysta. Syftet har varit att utan press hitta den bästa lösningen och vi känner oss nu trygga med att vi lyckats.

Tillskottet innebär att nuvarande koncernchef Martin Larsson framöver mer arbetar ur ett ägar- och styrelseperspektiv, med ambitionen att successivt professionalisera denna viktiga kombination av stöd och styrning.

– Vi hälsar Jonas Skingley välkommen att följa med på den fortsatta resan till Skeppsviken säger Eric och Martin.

Vid frågor kontakta Martin Larsson på martin.larsson@skeppsviken.se eller 010-498 42 21.

Arbetsmiljö- och säkerhetsveckan 2022 | Skeppsviken

Vår Skövdeverksamhet rundade av den årliga arbetsmiljö- och säkerhetsveckan med ett besök på Arlanda Säkerhetspark. En skyddskommité om 17 deltagare lotsades under dagen runt säkerhetsparkens stationer, vilka bland annat innehöll praktisk tillämpning av taksäkerhet, andningsmask och säker inlastning på våningsplan.

Säkerhetsparken är en av medlemsföretag och organisationer i branschen framtagen anläggning där verksamma i branschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet, för att sedan reflektera kring beteenden och attityder kring säkerhet på byggarbetsplatsen.

-Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra. – Branschens säkerhetspark.

Den praktiska tillämpningen vid säkerhetsparken gav nyttig input till Skeppsvikens skyddskommitté vid efterföljande arbetsmiljö- och säkerhetsdiskussioner. Under hösten formas insikterna från veckan till konkreta mål att arbeta mot för att bli ännu bättre tillsammans.

Arbetsmiljö- och säkerhetsveckan, i år med tema psykosocial arbetsmiljö, präglas aktivt av att vi reflekterar, diskuterar, bidrar och förhoppningsvis förflyttar oss framåt. Samtliga anställda svarar under veckan dessutom på enkät om trivsel i företaget, vilken ligger till grund för fortsatt utvärdering och målsättningsarbete.

– Vi vill uppmärksamma våra friskfaktorer i företaget och bli bättre tillsammans, säger Eva-Karin Lennartsson, KMA-ansvarig vid Skeppsviken Bygg i Skövde AB.

Hela kontoret följde med till en arbetsdag på kv. Jordfräsen

På Skeppsviken arbetar vi tillsammans, mot gemensamma mål, varje dag. Men det är inte varje dag vi gör det på samma arbetsplats. En soldränkt junidag, strax före semestern, samlades alla våra yrkesarbetare på en arbetsplats och arbetade i samklang med såväl ledning som ekonomiavdelningen, vilka för en dag bytte ut tangentbord och excelark mot skruvdragare och hammare. Hela Skövdeverksamheten samlades på en byggdag på Kvarteret Jordfräsen.

Daniel Sjöberg, platschef för Kv. Jordfräsen, fick för en dag se hela Skövde-kontorets medarbetare hjälpa till i projektet med helt nya göromål. På agendan, efter en gedigen säkerhetsgenomgång, för dagen stod att montera taken på förrådslängorna och carport-längorna i området. 

– Den administrativa personalen fick lite enklare uppgifter, och det var väldigt roligt att se att alla tar ansvar.

Karin Svensson, som till vardags ser till att löner betalas ut och att det råder ordning och reda i leverantörsreskontran, fick i uppdrag montera takstolar – ett uppdrag hon utförde med bravur. Husbygget hemma har satt sina spår..

– Jag lyfter och spikar, och gör som jag blir tillsagd, det är roligt att alla kan jobba tillsammans.

Cecilia Andersson, redovisningsansvarig i koncernen, verkar under dagen känna sig lika hemma på bygget som i bokslutet.

– Det är roligt att få jobba på ett av Skeppsvikens byggen, ett jättekul initiativ. Det ger en ökad förståelse för arbetet, framför allt för oss som jobbar inne på kontoret.


Initiativtagare till byggdagen är VD Peter Lennartsson. I rollen som VD är Peter nära sin verksamhet och besöker ofta byggarbetsplatserna själv, men det var inte igår han gjorde en heldag med skruvdragaren.

– Jag har skruvat bleck hela morgonen så jag undrar hur det känns i kroppen i morgon.

Med god tillväxttakt och framtidstro efter en tid präglad av distansarbete, uteblivna sammankomster var målsättningen med dagen att stärka vi-känslan ytterligare.

– Det är första gången vi gör något sådant här, och det är en aktivitet för att stärka vi-känslan. Såhär vid dagens slut kan jag konstatera att vi som grupp drog projektet i mål. Taken är på plats och vi arbetade tillsammans för att få jobbet gjort. Precis som vanligt egentligen, men det blev extra tydligt idag.

I samarbete med allmännyttiga AB Skövdebostäder bygger vi 68 bostadslägenheter i den tredje etappen av Trädgårdsstaden, ett område med stort fokus på ekologisk hållbarhet och diversifierade boendeformer.

Kv Jordfräsen består av åtta huskroppar i två plan utmed tomtgränsen, med portaler för genomsikt och trivsamma gårdsmiljöer för både besökare och boende.

Följ med till Johan Björklund, ny CFO på Skeppsviken

Vi välkomnar Johan Björklund till Skeppsviken! Johan har varit hos oss sedan oktober och tillträder nu som ny CFO för Skeppviken efter Jan-Allan Klang.

Med bakgrund i bygg- och revisionsbranschen kommer Johan in i teamet med bred erfarenhet och en positivitet som smittar av sig. Vi ställde några snabba frågor till honom.

Hur har starten på Skeppsviken varit för dig?

Starten har varit intensiv men väldigt rolig. Välkomnandet av alla sköna kollegor har gjort att jag redan trivs jättebra. Överlämningen från Jan-Allan har också gått väldigt smidigt. Han är en fantastisk person som lämnar ett stort hålrum efter sig, men jag ska göra mitt bästa för att fylla det.

Hur ser du på Skeppsvikens framtid?

Jag tycker att den ser ljus ut! Och det är mycket tack vare att vi har så många otroligt duktiga kollegor som är extremt bra på det de gör. Vi har även många roliga projekt på ingång som känns spännande.

Hur ser konkurrensen ut?

Konkurrensen är tuff men vi står oss bra, tycker jag. Vi har mycket kompetens inom bolaget, som sagt. Dessutom kan vi trots att vi är ett stort bolag handla som ett litet. Beslutsvägarna är snabba i och med att vi jobbar nära våra kunder, och på så sätt kan vi hjälpa dem och projekten framåt.

Hur tror du att din roll och dina erfarenheter kan bidra till den fortsatta utvecklingen?

Jag ser mig själv som prestigelös och ambitiös. Dessutom har jag en revisionsådra i mig sedan tidigare, vilket gör att jag gillar ordning och reda. Jag tror att jag kommer att kunna hitta lite nya infallsvinklar och på så sätt bidra till att resan som påbörjats fortsätter på ett bra vis.

Vilka trender ser du inom branschen?

Hållbarhetsarbetet är viktigt, och att vi följer med i digitaliseringen. Det är någonting jag ser fram emot att få arbeta mer med.

Till sist, vad gör du på din fritid?

Jag är en lugn och trygg person så på fritiden umgås jag helst med familj och vänner. Däremellan försöker jag lägga in lite träning. Tidigare spelade jag rätt mycket padeltennis, men numera är det mest löpning ute i spåren som gäller.

Följ med på semester!

Vintern och våren på Skeppsviken har varit mycket aktiv och framgångsrik. Stämmorna för 2019 har just avslutats och vi kan summera ett riktigt bra år i både omsättning om 725 Mkr med god lönsamhet, i nivå med affärsplan. Detta trots det uppbyggnadsarbete som gjorts i Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. Fastighetsverksamheten och byggverksamheten i Skövde har presterat mycket starkt.

I samband med stämmorna har vi dessutom stärkt ägargruppen i Skeppsviken Bygg i Göteborg AB med 10 st nya delägare via Holdingbolag. Det säkrar moroten och långsiktigheten hos våra nyckelpersoner. Som huvudägare är vi mycket glada över detta steg och hälsar våra nya kompanjoner varmt välkomna.

Bygget av ca 80 hyreslägenheter i Kyrkbyn på Hisingen löper väl och våra egna 38 lägenheter kan förmodligen tillträdas under november 2020. Intresset för att hyra är kolossalt! Äntligen klingar de sista sprängsalvorna av på bygget av 52 bostadsrätter på Ärlegatan i Göteborg. Tidplanen med tänkt inflytt sommaren 2021 blir allt mer trygg. I vårt radhusprojekt i Trädgårdsstaden, Skövde löper produktionen och även säljarbetet väl. Sammantaget går fastighetsverksamheten bra även 2020.

Skeppsviken Bygg i Skövde AB har som tidigare sagts en rekordorderstock att beta av. Det är rejäla projekt åt namnkunniga kunder, som alla hanteras med stort engagemang. Vi har tex fått många och stora ovationer för det nya bostadsområde i Lidköping, Stenportsgatan om 120 lgh som vi nu lämnar över till vår kund KAB Fastigheter. Tack för gott jobb alla inblandade. Lagom till semestern kan vi konstatera att orderingången fortsatt ser positiv ut under hösten.

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB har lyckats väl i sitt organisationsbygge och fyller också på i orderböckerna successivt. Världsunikt visualiseringslabb och dome åt Universeum, hyresbostäder åt Balder och varsam renovering/modernisering av anrika och Q-märkta Wijks villa är ett axplock av de spänannde och prestigefyllda projekt som ligger i pipeline och mer är på ingång. Bedömningen idag är att affärsplanerna upprättade sommaren 2019 avseende 2020 -21 är mycket nära att infrias i volym och lönsamhet.

Allt har sin begränsade tid, även vissa extremt uppskattade nyckelmedarbetare. Vår rutinerade ekonomichef sedan 2011, Jan- Allan Klang, bestämde sig sent i höstas för att gå i pension våren 2021. Efter ett gott samarbete med rekryterarna på Signium kan vi nu offentliggöra att vi hittat en ersättare i Johan Björklund. Johan är förstås yngre än sin föregångare, men auktoriserad revisor med erfarenheter från alla möjliga både större och mindre verksamheter, även bygg och fastighet. Johan kommer från motsvarande tjänst på WH-bygg i Göteborg. Redan i oktober ansluter Johan som kommer att verka från kontoret i Göteborg. Vi passar på att hälsa Johan varmt välkommen och återkommer med mer information kring detta skifte i höst.

Det är numera omöjligt att skriva utan att nämna den underliga våren. Viruset har inte drabbat oss så hårt, hittills. Säkerhetsåtgärder har vidtagits och verksamheten har löpt väl. Hur den nya framtiden och konjunkturen ser ut vet vi inte mer om än någon annan. Men bolagen grundades i fastighetskrisen 1992 och hanterade finanskrisen 2008 väl, så vi står beredda.

Tack alla medarbetare, kunder och övriga partners för en bra första halvlek 2020. Nu tar vi lite ledigt innan vi kör igång igen.

Ha en härlig ledighet!

Martin & Eric Larsson

Balder tecknar avtal med Skeppsviken i Göteborg

Långströmsallén på Hisingen i Göteborg fortsätter att växa. Skeppsviken har i dagarna tecknat ett avtal med Fastighets AB Balder om att uppföra 88 hyreslägenheter på Långströmsallén.

Lägenheterna är fördelade på två huskroppar, en högre del i kvarterets sydliga del och en något lägre längs gatan norrut.

– Balder gör en omfattande satsning i området och det känns väldigt roligt att ha tecknat detta avtal med Skeppsviken och att komma igång med byggnationen även på östra sidan om nya Långströmsallén säger Karin Henström fastighetsutvecklare, Fastighets AB Balder

Byggnadens formspråk baseras på sin rationella indelning som delvis är inspirerad av det befintliga byggnadsbeståndet i området. Fasaden bryts upp med balkongernas inbyggnad och ger ett rationellt och enkelt uttryck. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver 3.0.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Balder, det är en projektutvecklare med framtidstro som gör att både Göteborg och Sverige utvecklas. Vi fortsätter med detta projektet vår resa att växa i Göteborgsregionen, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB.

Projektet beräknas starta i september och stå färdigt till semestern 2023.

Vi följer med Team Rynkeby till Paris!

Vi på Skeppsviken är alltid beredda att stötta projekt vi tror på. Tidigare har vi berättat om att vi står bakom den alpine skidåkaren Aaron Lindströms satsning mot Paralympics 2022. Nu kan vi även tillkännage att vi är Guldsponsor till Team Rynkeby – God Morgon!

Det finns en hel del spännande att berätta om Team Rynkeby. Så här skriver de själva på sin hemsida (redigerat):

Team Rynkeby är ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris.

Projektet grundades 2002 i Danmark, då elva motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France.

Rynkeby Foods var huvudsponsor för cykelturen, bland flera andra företag. Laget fick ett överskott på 44 500 SEK och detta skänktes till barncanceravdelningen på Odense Universitetshospital. En ny tradition var född.

Idag består Team Rynkeby av 2 100 motionscyklister och 550 medhjälpare fördelat på 57 lokala lag från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz.

Under 2019 donerade Team Rynkeby 115,26 miljoner svenska kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Av detta gick 41,1 miljoner till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden i Sverige.”

Ett av Skeppsvikens kärnvärden är engagemang, därför blir vi alltid inspirerade när vi hittar ett brinnande engagemang hos andra. Team Rynkeby – God Morgon är ett mycket bra exempel och vi är oerhört stolta över att som Guldsponsor vara delaktiga i detta viktiga och sympatiska projekt!

Du kan läsa mer om det lokala projektet Team Rynkeby – God Morgon här: Team Rynkeby.

Skeppsviken rekryterar erfaren Projektchef

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB förstärker bolaget med en rutinerad Projektchef med erfarenhet av komplicerade projekt som exempelvis säkerhetsklassade objekt och badhus. Mats blir en viktig del i Skeppsvikens nysatsning i Göteborgsregionen.

Mats kommer närmast från tjänsten som Arbetschef hos Serneke.

– Skeppsviken har en fantastisk sammansättning av personer och en väldigt spännande framtid i Göteborgsregionen. Några av personerna har jag arbetat väldigt länge med och det är en riktig nytändning att tillsammans med dem få vara med och bygga upp bolaget i regionen, säger Mats.

– Mats är en klippa med sin erfarenhet i branschen med ett brett spektrum av projekt. Förutom säkerhetsklassade objekt som flygledartorn, polishus och tingsrätt har Mats även erfarenhet från badhus, plusenergihus, bostäder och kontor. Vi har tidigare varit kollegor i många år och jag är därför också väldigt nöjd och glad att Mats valde att ansluta sig till oss vilket ytterligare stärker vårt team, säger Peter Carlzon, Arbetschef Skeppsviken Bygg i Göteborg.

Mats tillträdde sin tjänst i januari.

För frågor om rekryteringen, kontakta Arbetschef Peter Carlzon, peter.carlzon@skeppsviken.se 010-498 42 61.

Följ med till Anna Wiklund

Vi på Skeppsviken är måna om att ta vara på den kompetens vi har inom företaget. Att ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas är därför en självklarhet. Ett bra exempel på när den strategin faller väl ut är Anna Wiklund, platschef på Skeppsviken.

Anna började på Skeppsviken 2014. Hon kom då direkt ifrån högskolan där hon hade studerat till byggingenjör.

Anna anställdes via vårt trainee-program, något som visat sig vara en bra inkörsport för många av våra nyanställda, eftersom det leder dem rakt in i sina kommande arbetsuppgifter. Efter sex månader var hon redo för sin första ”riktiga” anställning, som arbetsledare.

Två och ett halvt år senare, i början av 2017, var det dags för nästa steg i karriären. Anna klev då in i rollen som biträdande platschef, detta alltså bara tre år efter sin examen.

Och nu, två år efter det, har Annas första projekt som platschef(!) blivit slutbesiktigat, ett mycket väl genomfört uppförande av ett gruppboende för Skövde kommun. Anna är redan igång med nästa projekt som kommer att resultera i ett nytt höglager åt CEJN.

Annas utvecklingskurva pekar spikrakt uppåt, och det är ett resultat av att vi på Skeppsviken låter våra medarbetare utvecklas på sina egna villkor. Som Anna själv säger:

”Skeppsviken hjälper en att påverka vilken väg man vill gå och även i vilken takt man vill utvecklas. De är måna om att den kompetens som finns inom bolaget ska stanna kvar, och tar därför hand om en på ett bra sätt.”

Vi på Skeppsviken är glada över att kunna erbjuda våra medarbetare dessa goda utvecklingsmöjligheter och kommer med stort intresse att följa med Anna på hennes resa genom och mot nya projekt.

Följ med till ett nytt orderstocksrekord

Historien är fylld av fantastiska rekordhållare och den jamaicanske friidrottaren Usain Bolt är definitivt en av de största.

Till synes helt utan nerver pulvriserade han de gamla rekorden på 100 och 200 meter vid sommar-OS i London 2012. Efter det har han fortsatt i lika god stil. Åtta OS-guld och elva VM-guld hänger hemma i prishyllan. Han såg dessutom till att putsa sina egna världsrekord på 100 och 200 vid VM i Berlin 2013, två tider som fortfarande står sig.

Varför berättar vi nu det här? Jo, vi också har satt ett fantastiskt rekord, nämligen i orderstock.

Skeppsviken Skövde har i nuläget en toppnotering i sin orderstock på dryga 900 miljoner kronor! Det här rekordet beror bland annat på två nya partneringbeställningar (en ny industrianläggning till CEJN och ett avrop för produktion av det nya gjuteriet G20 i Skövde, ett projekt beställt av Volvo Powertrain) ett slutgiltigt ok för byggstart av 132 studentlägenheter för AB Skövdebostäder samt det kommande uppförandet av Skövdehem Arena, en multiidrottsarena med tillhörande restaurang.

Vi är självklart mycket glada för den här toppnoteringen samt att våra kunder väljer Skeppsviken som samarbetspartner. Och vi tänker fortsätta i lika god stil som Usain Bolt för att förhoppningsvis slå vårt eget rekord vi också!