Följ med på en resa mot Noll!

För oss på Skeppsviken är klimatarbetet en naturlig del av vardagen. Som driven aktör inom bygg- och anläggnings-
branschen är det av största vikt att vi tar vårt ansvar i miljöfrågan. Vår ambition är att nå ett nollavtryck, och för att
uppnå det har vi gett oss själva en morot. Vi kallar den – Nollresan!
Följ med!

INNOVATION & KOMPETENS

Bidrag till innovation och utveckling inom olika miljöområden

ENERGI & TRANSPORT

Minskad energiförbrukning och minskat CO2-utsläpp från transporter

MATERIAL & AVFALL

Minskad resursförbrukning, inga
farliga ämnen och reducerat avfall

Case

Vägen mot Noll är lång och krokig och påverkar såväl stora som små beslut. Här kan du löpande ta del av berättelser
från Skeppsvikens värld som tillsammans utgör Nollresan.

Södra Vårvindsgatan

Kv. Fältspaten

Bussen mot Noll

Klätterväggen