Ledningens tankar om Noll

Vad säger koncernchefen?

Allt sedan starten 1992 har Skeppsviken haft hållbarhet i generna, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi har
exempelvis tagit ansvar för goda arbetsvillkor, säkra arbetsplatser, praktik- och lärlingsplatser för hundratals
ungdomar genom åren, stöttat ideella föreningar och sedan en tid jobbat för att öka jämställdheten i bygg-
branschen. Ekonomiskt står vi för schyssta affärer, uthållig lönsamhet och stabila finanser.

Vi var tidigt ute i miljöfrågan och sjösatte vårt första egna passivhusprojekt redan 2008. Därefter har vi och våra
medarbetare utvecklat, byggt eller medverkat i många uppmärksammade byggprojekt med mycket hög håll-
barhet. Nu när Jordens klimat står i fokus är det en självklarhet att Skeppsviken taggar upp ännu mer!

Vi gör det i första hand för att det är nödvändigt, för att rädda vår planet. I andra hand för att säkra att vår
bolagsgrupp utvecklas vidare som ett modern och kompetent alternativ på marknaden. Men också för att vi
har de resurser, den erfarenhet, kompetens och envishet som krävs för att göra verklig skillnad över tid.

Nollresan är beskrivningen av vår färd mot ett nollavtryck. Framöver kommer vi här
att lyfta fram stora och små fakta samt nyheter från vårt hållbarhetsarbete.
Så oavsett om du är medarbetare, kund, samarbetspartner eller bara allmänt
nyfiken hälsar jag dig välkommen att följa med på vår resa –

NOLLRESAN MOT 2045

Martin Larsson
Koncernchef

”Vi har de resurser, den erfarenhet,
kompetens och envishet som krävs
för att göra verklig skillnad över tid.”

Martin Larsson