Några ord om 2045

Färdplan 2045 – ett samarbete för planetens skull

Bygg- och anläggningsbranschen står för en besvärande stor del av miljöpåverkan i samhället. För att vända
trenden krävs att så många intressenter inom sektorn som möjligt samverkar. Därför har ett stort antal aktörer
slutit upp kring en vision om att år 2045 ha gjort värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn klimatneutral och
konkurrenskraftig, i linje med Sveriges mål och planetens behov.

Delmålen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är:

  • 2020 – 2022: Medverkande aktörer har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend
  • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.

Källa: byggforetagen.se