Case

Att mäta är att veta

Vägen mot noll utsläpp

Vi på Skeppsviken har järnkoll på vårt byggavfall. Ett av verktygen som vi använder för att mäta resan mot noll utsläpp är Renova Miljös kundportal.

– Statistiken och siffrorna som vi får ut därifrån hjälper oss att mäta och få koll på hur det egentligen ser ut, säger Åsa Tenggren, hållbarhetschef på Skeppsviken.

Bygg- och anläggningsbranschen står idag för uppemot 40 procent* av allt det avfall som uppkommer i samhället. Höga siffror som behöver sänkas för en hållbar framtid. För ett par år sedan fattade vi på Skeppsviken beslut om att skriva på byggbranschens färdplan om att vara klimatneutrala och ha noll utsläpp av växthusgaser till 2045. I samband med beslutet påbörjade vi vårt eget koncept ”Nollresan – mot Noll CO2 2045”.

– Första målet är att 2025 påvisa en minskning av våra utsläpp. För att nå målsättningarna behöver vi mäta, bland annat avfall, för att veta hur vi ligger till mot målet, men även följa upp och identifiera förbättringsområden i vår verksamhet. Det är först när vi har fakta som vi kan göra något reellt åt vårt avfall, säger hon.

Skeppsviken har verksamhet i andra regioner men det är för det avfall som uppstår inom Göteborgsregionen som Åsa kan följa statistiken i Renova Miljös kundportal.

– En viktig del som vi fokuserat på inom Nollresan är att det ska vara enkelt att förstå och att alla ska veta vad de kan göra för att förändra och minska påverkan från vår verksamhet. Renovas kundportal ger oss och våra medarbetare den enkelhet och tydlighet vi önskar så att vi alla kan hjälpas åt att säkerställa att avfallet når så högt upp i avfallstrappan som möjligt.

Åsa kan snabbt se i portalen om någon avfallsfraktion sticker i väg och ökar eller om det är något som inte fungerar.

– Det är så bra att man kan följa projekten och inte bara ta ut statistik på årsbasis. Det är väldigt lätt att ta upp dialogen med platschefen på ett bygge om något inte fungerar som det ska. Till exempel om gipsavfallet ökar frågar vi oss: Vad beror det på? Kan vi göra på annat sätt? Det är stora pengar att spara genom att minska spill som går till avfall, så visst är det en konkurrensfördel för oss att vi har sådan koll, säger hon.

Vi startar varje nytt projekt med ett avfallsmöte med Renova Miljö. Då går vi igenom vilka olika fraktioner som kan tänkas uppstå, var avfallssorteringen ska ske och hur containrar och depåer ska få plats.

– Det är oftast det största problemet vid till exempel en renovering – att få plats med avfallscontainrar. Men Renova Miljö är fantastiskt duktiga på att vara med och hitta lösningar och dessutom att göra uppföljningar och komma ut till byggplatserna om det är något som behöver förändras eller inte fungerar. Vi har en ständig dialog med varandra, avslutar hon.

Artikeln utgör en del av Renovas hållbarhetsrapport 2023.
Ta del av hela rapporten här

✅Checklista vid mätning & analys