Case

Nollresan gick till Södra Vårvindsgatan

Södra Vårvindsgatan

0%

Noll procent blandavfall! Vi gjorde det lätt att göra rätt

Att hantera byggavfall handlar om att så långt det är möjligt minska mängderna avfall som uppkommer, samt att sortera ut det så nära källan som möjligt. En korrekt sortering nära källan gör att mer material kan återanvändas och återvinnas. En vanlig orsak till att blandavfall ändå uppstår är att sorteringshanteringen inte tänkts igenom från början. Här kan du läsa om hur vi vid projektet Södra Vårvindsgatan lyckades nå vårt mål – Noll procent blandavfall till eftersortering!

En klassisk utmaning

Södra vårvindsgatan var ett stort projekt; 81 hyresrätter med en boyta på 5 000 kvm. Och stort projekt = mer avfall = många containrar. Generellt sett är ytan på en byggplats ofta kraftigt begränsad, så även här. Dessutom slängs avfall ofta i fel container, vilket leder till att hela containern går som blandat avfall. Det var många frågor som behövde lösas innan vi kunde sätta i gång. Gustaf Dahllöf, Platschef:

– Att sortera avfall handlar om att göra det lätt att göra rätt. Dels måste det vara tydligt var man ska slänga vilket avfall, dessutom får inte sorteringen kännas tidskrävande och omständlig. Det är ett lagarbete, alla måste hjälpas åt.

Noggranna förberedelser

En av kuggarna var placeringen av containrarna. Eftersom arbetsplatsen inte var mycket större än huskropparna fick APD-planen göras utifrån bodetablering och antal containrar. God planering och hyra av extra mark resulterade i en bra plats som alla medarbetare passerade på sin väg in och ut från etableringen. De undvek därmed att gå en omväg för att utföra sorteringen. På så sätt blev det naturligt att ta med sig avfallskärror när de ändå var på väg, exempelvis till etableringsbodarna.

Personalen gick tillsammans mot Noll

Eftersom miljöarbetet är väl inarbetat i hela vår egen organisation var det ingen större sak för medarbetarna att komma in i sorteringsrutinerna. Faktum var att planeringen sporrade dem till att lägga extra stor vikt vid sorteringen. Vi satte även upp information om rutinerna på gemensamma ytor och följde löpande upp vår avfallsstatistik. Vi fick även med under-

entreprenörer på tåget, delvis tack vare ekonomiska ersättningsincitament i de fall sorteringen blev fel eller missades.

Målet nåddes!

Vår målsättning vid projektet vid Södra Vårvindsgatan var att ha Noll procent blandat avfall vid projektets slut. Tack vare de åtgärder vi vidtog och ett gott engagemang bland medarbetarna lyckades vi nå precis Noll procent!

En viktig lärdom inför vår fortsatta Nollresa: Vi gjorde det lätt att göra rätt.

 

Checklista för en god sortering av avfall på arbetsplatsen

• Placera containrar så att alla passerar dem
• Planera typ av containrar utifrån de avfallsfraktioner som kommer att uppkomma
• Använd säckar/mindre kärl för mindre fraktioner
• Se till att containrar är tydligt uppmärkta och informera alla på arbetsplatsen
• Kontrollera löpande containrar så att de innehåller rätt fraktion
• Besluta om och följ upp avfallsmål och kommunicera hur det går.