Case

Man lär så länge man bygger

Kv. Fältspaten

Ett miljötryggt trygghetsboende

En stor del av vår resa mot Noll handlar om själva byggprocessen. Men det är lika viktigt att de byggnader vi uppför gör klimatjobbet när de väl står klara. Ett bra exempel på detta är kvarteret Fältspaten i Skövde. Ett skolexempel på hur vi på Skeppsviken kunde dra lärdomar inför kommande projekt.

Fältspaten stod klart 2014. Det är ett trygghetsboende byggt med passivhusteknik som innefattar 78 lägenheter i två separata men sammanlänkade fastigheter. Kvarteret uppfördes i samarbete med Skövdebostäder.

En stor del av projekteringen handlade om hur vi kunde preparera den kommande energianvändningen. Eftersom byggnaden använder bergvärme klassades den som eluppvärmd, vilket medförde högre krav än exempelvis fjärrvärme. Utöver detta hade vi naturligtvis våra egna krav på täthet, komfort, temperaturer och inomhusklimat.

Energisnålt är ordet
Sebastian Karlström, Chef Fastighetsutveckling på AB Skövdebostäder, har kunnat följa Fältspatens energiförbrukning och kan presentera mycket goda resultat:

– Enligt BBR19 fick huset ha en energianvändning på max 55 kwh/m2, men när vi kikade på FEBY:s*
kravställning så var den betydligt strängare: 25 kwh/m2! Trots de högre kraven visade vår energibalansräkning att vi skulle
landa på 24,3 kwh/m2, så vi låg inom marginalen. Men – när vi följde upp den egentliga användningen låg den på fina 22,5 kwh/m2! Och inte nog med det. När vi tittar på andelen köpt energi så ligger Fältspatens andel på en
tredjedel jämfört med andra liknande byggnader byggda samma år. Ett fantastiskt fint resultat.

De här fina resultaten beror bland mycket annat på att vi lade stor möda på klimatskalet. Tätheten låg naturligtvis i fokus, men vi inriktade oss även på att hitta rätt balansering av dagsljusinsläpp mot solvärmelast. Att huset
dessutom var uppvärmt med bergvärme innebar att vi kunde nyttja dess fördelar både sommar och vinter.

Fördelar lades på fördelar
Utöver detta jobbade vi en hel del med vattenbesparande åtgärder, vilket underlättades av att de boende (snittålder 81år vid inflytt) förbrukar mindre vatten än genomsnittet. Ett extra plus var även att fastigheten har ett mycket litet luftläckage (0,12 l/sm²gentemot kravet 0,3).

Fältspaten har blivit ett pionjärprojekt för oss på Skeppsviken på fler sätt än ett. Dels tack vare sin låga energiförbrukning, och även eftersom vi har tagit lärdom av processen och kunnat nyttja vårt kunnande i liknande efterkommande projekt, i synnerhet vad gäller klimatskal. Och det är en form av hållbarhet det också!

*Forum för Energieffektivt Byggande