Vi fattar Noll!

Bygg- och fastighetsbranschen har arbetat med hållbarhet och miljöfrågor under lång tid. Det vi bygger idag är betydligt tätare, bättre isolerat, smartare och mer hållbart än för bara några år sedan.

Skeppsvikens miljöambitioner inleddes redan 2008 med en satsning på passivhus. Sedan dess har vi bland annat byggt ett av Sveriges tätaste hus, Sveriges vid tillfället största passivhus och genomfört en rad miljöcertifierade projekt i egen regi och åt kund; byggnader med en imponerande energihushållning. En del av de byggnader vi och våra branschkollegor uppför tillför faktiskt mer energi än vad de förbrukar. Men vad kostade de Moder Jord att bygga?

De första stegen
Nollresan är vår färd mot ett nollavtryck. Genom den lägger vi fokus på själva byggprocessen (som står för hisnande cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp!) Första steget är taget. Vi har kartlagt vår verksamhet och definierat vårt årliga avtryck. Nu följer ett strävsamt men utvecklande klimatarbete.

Klimatkalkyler har letat sig in i vår vardag och från och med 2022 redovisar vi våra nya byggnaders klimatpåverkan. Vi bygger med tiden upp ett facit, och lär oss under resan vad vi gör mindre rätt och hur vi och våra samarbetspartners kan göra mer rätt. Vi tror på klimatpåverkan som konkurrensfaktor och investerar i största möjliga mån därefter.

En långsiktig resa
Nollresan pågår varje dag, i varje arbetsmoment. Den inspirerar och engagerar. Alla kliv, stora som små, innebär viktiga steg mot klimatneutralitet. Vi gör den här resan för att ta vara på vår planet för kommande generationer, samt för att Skeppsviken ska utvecklas vidare som det moderna och kompletta alternativet vi är idag.

Nollresan innebär även en förlängning av vår långsiktiga ambition – att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i vår region. Skeppsviken har de resurser och den erfarenhet, kompetens och envishet som krävs för att göra verklig skillnad över tid.

Följ med på Nollresan!