Skeppsviken vald som huvudentreprenör vid utbyggnaden av Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad

Skeppsviken vald som huvudentreprenör vid utbyggnaden av Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad

Skeppsviken Bygg i Skövde är sedan tidigare huvudentreprenör för den inledande delen av expansionen, med ansvar för mark- och anläggningsarbeten. Det nya avtalet gäller grundläggning och byggnader med möjlighet att genomföra kompletterande arbeten. Avtalet gäller nya byggnader i det utökade bruksområdet, från massalager i norr till grindstuga i söder.

”Bygget av Framtidsfabriken i Mariestad fortskrider enligt planen med våra högt uppsatta mål om förbättrad energieffektivitet, minskad vattenförbrukning, lägre utsläpp och sänkta buller- och luktnivåer. Alla delar är viktiga för att projektet ska lyckas, från infrastruktur till nya maskiner och lokaler”, säger Esa Paavolainen, projektdirektör.

”Vi på Skeppsviken är glada och stolta över att ha blivit antagna som huvudentreprenör. Projektet är naturligtvis viktigt för Metsä Tissue, men också för den fortsatta samhällsutvecklingen i Mariestad och i Skaraborg där vi nu får en möjlighet att fortsatt bidra till den positiva utvecklingen samt fortsätta det goda samarbetet med Metsä Tissue”, säger Peter Lennartsson, VD för Skeppsviken Bygg i Skövde.

Arbetet med grundläggning och byggnader påbörjas sommaren 2023 och avslutas i början av 2025. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra värdet av investeringen.

Totalt investerar Metsä Tissue 4,2 miljarder kronor (370 MEUR) i expansionen och moderniseringen av Mariestads bruk som fokuserar på hållbar färskfiberproduktion. Det moderniserade bruket planeras kunna tas i drift under andra halvan av 2025.

Kontaktperson:
Peter Lennartsson
VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB

Skeppsviken bygger 90 000 m² åt Jula Logistics AB

Skeppsviken bygger 90 000 m² åt Jula Logistics AB

Skeppsviken påbörjar nu nybyggnation av en ny logistikterminal i Falköping, i samverkan med Jula Logistics AB.

Anläggningen är en omlastningsterminal för tåg och är placerad på Majarp-området i Falköping, ett resultat av Julakoncernens fortsatta satsning på hållbara transporter.

Byggnaden som uppförs är ca 90 000 m² stor och består till huvuddelen av isolerade lager- och omlastningsytor. Ordervärdet är ca 300 mkr, med en byggtid om ca 12 månader.

Vi är naturligtvis glada att få genomföra ännu ett projekt tillsammans med bolag inom Jula koncernen, liksom vi stolta att bidra till den fortsatta samhällsutvecklingen i Skaraborg,

säger Peter Lennartsson VD på Skeppsviken Bygg i Skövde.

Skeppsviken inleder utbyggnaden av Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad

Skeppsviken Bygg i Skövde AB påbörjar nu, som generalentreprenör, första etappen i utbyggnaden av Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad. Arbetena består initialt av mark- och grundläggningsarbeten, där losstagning av berg samt krossning kommer att bidra till återanvändning inom projektet.

Efter expansionen kommer bruket att ha en ny modern mjukpappersmaskin med kapacitet på 70 000 ton/år samt tre nya konverteringslinjer för både valsade och vikta mjukpapper. Utöver detta kommer även ett helautomatiserat lager för färdigvaror och råvaruhantering att byggas, samt en ny kontorsanläggning.

Metsä Tissue är en av Europas ledande mjukpappersproducenter, med rötter i hållbart förvaltade av nordiska skogar. Bland deras varumärken hittas bland annat Katrin, Lambi och Serla.

”Vi är mycket stolta för att blivit kontrakterade för detta spännande projekt, som är viktigt för hela regionen och dess fortsatta tillväxt och utveckling. Projektet stärker även Skeppsviken som en av regionens ledande samhällsutvecklare”, säger Skeppsviken Bygg i Skövdes VD Peter Lennartsson.

Skeppsviken tar ett nytt kliv!

Bolagsgruppen går från ägarledd till ägarstyrd genom att Jonas Skingley sommaren 2023 tillträder tjänsten som både PU-ansvarig och koncernchef. Jonas kommer närmast från en tjänst som VD på AF Projektutveckling. Hans erfarenheter inkluderar förutom många års allmänna PU-erfarenheter, många kommersiella utvecklingsprojekt , samarbeten i JV:n och i koncern. Vi tycker att det på ett heltäckande sätt matchar våra behov.

2022 fyllde Skeppsviken 30 år. Koncernens historia är genuin samtidigt som utvecklingen de sista åren har varit makalös, rekorden staplas på varandra. Trots denna fantastiska utveckling och alla nya möjligheter o risker har vi inte förstärkt strukturen/kompetensen i den övergripande ledningen av bolagsgruppen sedan vi tillsatte extern ordförande 2018. Därför var det nu dags för ett nytt steg.

Huvudägarna, Eric och Martin Larsson, har framgångsrikt drivit denna rekrytering i det tysta. Syftet har varit att utan press hitta den bästa lösningen och vi känner oss nu trygga med att vi lyckats.

Tillskottet innebär att nuvarande koncernchef Martin Larsson framöver mer arbetar ur ett ägar- och styrelseperspektiv, med ambitionen att successivt professionalisera denna viktiga kombination av stöd och styrning.

– Vi hälsar Jonas Skingley välkommen att följa med på den fortsatta resan till Skeppsviken säger Eric och Martin.

Vid frågor kontakta Martin Larsson på martin.larsson@skeppsviken.se eller 010-498 42 21.

Nollresan – Spillvirke blev unik klättervägg

Att återbruka kan framstå som svårt, och det är det också (åtminstone i stor skala), men för att börja någonstans finns det lågt hängande frukt att plocka. Ett lysande exempel på återbruk i all sin enkelhet, som ledde till någonting riktigt bra, kom från projektet 11:an i Floda.

Spillvirke och reglar från byggnationen som normalt sett hade skickats till återvinningscentralen kunde i det här fallet få nytt liv som klättervägg, bara ett par hundra meter från byggarbetsplatsen. Det färdiga resultatet är ett mästerverk i både hållbarhet och estetik.

Hållbarhetsaspekten sätter en stor prägel på Floda i allmänhet och kanske centrum och Garveriet-området i synnerhet. Det är rent av en del av destinationsupplevelsen idag. Den sammanhållna bruksortskulturen bidrog till att återbruket i det här fallet kändes ganska naturligt. Nicke Sundström, medgrundare till The Tannery Club berättar om projektet:

-Vi började skissa på idéer, tog fram ritningar och diskuterade hållbarhetsperspektiv. Vi landade till slut i att bygga själva väggen av 45 mm träreglar, såsom ett stort Tetris. Massor av spillvirke slängs och varför inte använda detta att klä väggen med?

-Jag kontaktade bygg och rivningsfirmor samt deponier men allt var regelstyrt och det var inte bara att sladda in med en släpkärra och slänga på reglarna. Efter många återvändsgränder gav inlägg i Social Media resultat. Tipsen ledde oss till Skeppsvikens bygge av projektet 11:an i centrala Floda, där den välvilliga platsledningen hjälpte oss att lasta det virke vi behövde.

-De ca 800 unika greppen på väggen, som normalt tillverkas i epoxi, snidades ut av trä och sten. På väggen sitter idag grepp av vildplommon, apel, bok alm, furu, valnöt, teak, ask, rötad björk, lind och sten från Öland.

För byggverksamheten har återbruk, både stort som smått, stor inverkan på både klimatavtrycket och vår utveckling. För att hushålla med jordens resurser och faktiskt nå klimatneutralitet år 2045 måste vi arbeta aktivt med att hitta vägar och forum för återbruk.

En svårighet med återbruk är förstås att möta de högt (och fullt rimligt) ställda energi- och kvalitetskraven vid nybyggnation och önskan att bygga så kostnadseffektivt som möjligt. Niclas Gren, platschef på Skeppsviken berättar om hur man jobbar med återbruk i projektet 11:an.

Återbruk är fortfarande inte helt etablerat och det tar nog ett tag för branschen att skaffa sig verktygen och forumen för att arbeta med det i en större skala, men det finns alldeles utmärkta områden att börja med. På 11:an använder vi till exempel gamla tamburdörrar från ett ombyggnadsprojekt i Hunnebostrand under byggtiden. Dörrarna får faktiskt uppleva sitt tredje bygge. Innan användes samma dörrar vid byggnation av ett flerbostadshus på Hisingen.

-Att vi utöver detta kan förädla gammalt spillvirke och reglar från bygget bara ett par hundra meter härifrån är ju toppen. Genom att tänka ett steg längre och förvara spillvirke torrt kan man hålla det i brukbart skick. Det ger förutsättningar för materialet att användas till annat. Ibland behöver det inte vara så svårt.

Klätterväggen finns att beskåda, beundra och bestiga hos The Tannery Club i Floda.

Arbetsmiljö- och säkerhetsveckan 2022 | Skeppsviken

Vår Skövdeverksamhet rundade av den årliga arbetsmiljö- och säkerhetsveckan med ett besök på Arlanda Säkerhetspark. En skyddskommité om 17 deltagare lotsades under dagen runt säkerhetsparkens stationer, vilka bland annat innehöll praktisk tillämpning av taksäkerhet, andningsmask och säker inlastning på våningsplan.

Säkerhetsparken är en av medlemsföretag och organisationer i branschen framtagen anläggning där verksamma i branschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet, för att sedan reflektera kring beteenden och attityder kring säkerhet på byggarbetsplatsen.

-Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra. – Branschens säkerhetspark.

Den praktiska tillämpningen vid säkerhetsparken gav nyttig input till Skeppsvikens skyddskommitté vid efterföljande arbetsmiljö- och säkerhetsdiskussioner. Under hösten formas insikterna från veckan till konkreta mål att arbeta mot för att bli ännu bättre tillsammans.

Arbetsmiljö- och säkerhetsveckan, i år med tema psykosocial arbetsmiljö, präglas aktivt av att vi reflekterar, diskuterar, bidrar och förhoppningsvis förflyttar oss framåt. Samtliga anställda svarar under veckan dessutom på enkät om trivsel i företaget, vilken ligger till grund för fortsatt utvärdering och målsättningsarbete.

– Vi vill uppmärksamma våra friskfaktorer i företaget och bli bättre tillsammans, säger Eva-Karin Lennartsson, KMA-ansvarig vid Skeppsviken Bygg i Skövde AB.

Byggdag med framtidens samhällsbyggare

Under en varm och solig junidag fick vi på Skeppsviken Bygg i Göteborg möjligheten att tillsammans med fritidsbarnen på Hemsjö skola bygga ett uteklassrum.

Pedagogerna på skolan hade länge önskat sig ett uteklassrum och med hjälp av föräldrar hade de fått tag i material men behövde någon som hjälpte till att bygga klassrummet tillsammans med barnen. Självklart ville vi på Skeppsviken ta chansen att hjälpa till och få bygga tillsammans med förhoppningsvis framtida samhällsbyggare.

Inför dagen träffade vi från Skeppsviken pedagogerna på skolan för att höra mer om hur de hade tänkt att anväda uteklassrummet. Utifrån deras tankar gick vi hem och ritade upp en skiss som vi sedan stämde av med pedagogerna. Tanken är att kunna använda insynskyddet mot skolgården till tavlor där de kan sätta upp material under lektionen.

Bänkarna beslutades att sätta i olika höjder för att passa barnen olika längder och i en ring för att alla skall kunna se och vara med. Skolan arbetar även mycket med odlingar och för att få in en grön vägg satte vi en spalje som en klätterväxt skall få pryda. Väl på plats så hjälpt barnen till att se vart uteklassrummet skulle stå och fick sätta sig på rad för att se hur många barn som skulle få plats på varje bänk.

Det tog inte många minuter efter att vi var på plats som de första nyfikna barnen kom bort till oss och började ställa frågor och ville hjälpa till. Alla barnen delades in i grupper och sedan fick de fick testa på allt från att mäta, skruva och testa skyddsutrustning som används. Det hamrades och spikades och engagemanget var högt både hos oss och barnen.

Tack, framtidens samhällsbyggare!

Vi är glada att vi fick möjligheten att tillsammans med skolan och barnen bygga ett uteklassrum, ett klassrum som de kan använda både i undervisningen men också i leken. Vi fick en härlig dag med eleverna som även bjöd oss på fantastisk dans- och sånguppvisning. Förhoppningsvis har en framtida samhällsbyggare startat sin karriär. Vem vet, någon av dem kanske börjar hos oss på Skeppsviken i framtiden. Tack Hemsjö skola och alla elever för ett fantastiskt jobb och för ert förtroende! /Robin, Angelica, Joacim och Åsa på Skeppsviken Bygg i Göteborg

Hela kontoret följde med till en arbetsdag på kv. Jordfräsen

På Skeppsviken arbetar vi tillsammans, mot gemensamma mål, varje dag. Men det är inte varje dag vi gör det på samma arbetsplats. En soldränkt junidag, strax före semestern, samlades alla våra yrkesarbetare på en arbetsplats och arbetade i samklang med såväl ledning som ekonomiavdelningen, vilka för en dag bytte ut tangentbord och excelark mot skruvdragare och hammare. Hela Skövdeverksamheten samlades på en byggdag på Kvarteret Jordfräsen.

Daniel Sjöberg, platschef för Kv. Jordfräsen, fick för en dag se hela Skövde-kontorets medarbetare hjälpa till i projektet med helt nya göromål. På agendan, efter en gedigen säkerhetsgenomgång, för dagen stod att montera taken på förrådslängorna och carport-längorna i området. 

– Den administrativa personalen fick lite enklare uppgifter, och det var väldigt roligt att se att alla tar ansvar.

Karin Svensson, som till vardags ser till att löner betalas ut och att det råder ordning och reda i leverantörsreskontran, fick i uppdrag montera takstolar – ett uppdrag hon utförde med bravur. Husbygget hemma har satt sina spår..

– Jag lyfter och spikar, och gör som jag blir tillsagd, det är roligt att alla kan jobba tillsammans.

Cecilia Andersson, redovisningsansvarig i koncernen, verkar under dagen känna sig lika hemma på bygget som i bokslutet.

– Det är roligt att få jobba på ett av Skeppsvikens byggen, ett jättekul initiativ. Det ger en ökad förståelse för arbetet, framför allt för oss som jobbar inne på kontoret.


Initiativtagare till byggdagen är VD Peter Lennartsson. I rollen som VD är Peter nära sin verksamhet och besöker ofta byggarbetsplatserna själv, men det var inte igår han gjorde en heldag med skruvdragaren.

– Jag har skruvat bleck hela morgonen så jag undrar hur det känns i kroppen i morgon.

Med god tillväxttakt och framtidstro efter en tid präglad av distansarbete, uteblivna sammankomster var målsättningen med dagen att stärka vi-känslan ytterligare.

– Det är första gången vi gör något sådant här, och det är en aktivitet för att stärka vi-känslan. Såhär vid dagens slut kan jag konstatera att vi som grupp drog projektet i mål. Taken är på plats och vi arbetade tillsammans för att få jobbet gjort. Precis som vanligt egentligen, men det blev extra tydligt idag.

I samarbete med allmännyttiga AB Skövdebostäder bygger vi 68 bostadslägenheter i den tredje etappen av Trädgårdsstaden, ett område med stort fokus på ekologisk hållbarhet och diversifierade boendeformer.

Kv Jordfräsen består av åtta huskroppar i två plan utmed tomtgränsen, med portaler för genomsikt och trivsamma gårdsmiljöer för både besökare och boende.

Skeppsviken anlitas för Metsä Tissues planerade storsatsning på utbyggt pappersbruk i Mariestad

Skeppsviken anlitas för Metsä Tissues planerade storsatsning på utbyggt pappersbruk i Mariestad

Skeppsviken Bygg i Skövde AB anlitas som huvudentreprenör vid Metsä Tissue AB:s första etapp i utbyggnad av pappersbruket i Mariestad. Parterna har enats om att inte offentliggöra kontraktsvärdet.

Den första etappen, bestående av förberedande mark- och grundarbeten, är en del av den stora investering som planeras för att växla upp brukets produktionskapacitet. Under förutsättning att Mark- och Miljödomstolen beviljar miljötillstånd förväntas byggstart att ske under andra halvåret 2022.

Utökningen av bruket i Mariestad fördubblar den årliga kapaciteten för mjukpappersproduktion från nuvarande 70 000 ton till hela 145 000 ton. Investeringen omfattar ny pappersmaskin, massalagring, konverteringshall, konverteringslinjer, automatiserat lager samt nytt huvudkontor.

Metsä Tissue är en av Europas ledande mjukpappersproducenter, med rötter i hållbart förvaltade nordliga skogar. Bland varumärkena som Metsä Tissue står bakom finns bland annat Katrin, Lambi och Serla.

Skeppsviken genomför grundläggningsarbetena som en utförandeentreprenad åt Metsä Tissue AB. Grundläggningen omfattar även losstagning av berg samt krossning, som återanvänds på andra platser i projektet.

– Vi är mycket stolta för att blivit kontrakterade för detta spännande projekt, ett viktigt projekt för hela regionen och dess fortsatta tillväxt och utveckling. Projektet stärker även oss på Skeppsviken som en av regionens ledande samhällsutvecklare, säger VD Peter Lennartsson.

Metsä Tissues nya anläggning beräknas tas i bruk under 2025.

Första spadtaget på Askeslätt

I strålande förmiddagssol markerades starten på Skeppsvikens kanske mest hållbara projekt någonsin med ett första spadtag.

Projektet, vilket genomförs i ett joint venture med Jemmett AB, innefattar 35 trygghetslägenheter på Askeslätt i Lidköping. Byggnaden blir både passivhus- och svanenmärkt och taket täcks till stor del av solcellspaneler. För Skeppsviken ligger produkten helt i linje med våra långsiktiga ambitioner om att vara klimatneutrala år 2045.

På Askeslätt vävs även den sociala hållbarheten, tryggheten och livskvalitén in i slutprodukten, bland annat genom smarta hem, gemensamhetslokal och elbilspool.

För onsdagsförmiddagens gedigna markarbeten stod representanter från Nordea, Kommunstyrelsen i Lidköping, PRO, SPF Seniorerna, Jemmett AB, PJ Bygg AB och Skeppsviken. Gemensamt för alla involverade parter är en övertygelse om att projektet blir ett välkommet tillskott i Lidköping och ett utmärkt hållbart exempel på flera plan.

Inflyttning planeras till 2023/2024.