Under en varm och solig junidag fick vi på Skeppsviken Bygg i Göteborg möjligheten att tillsammans med fritidsbarnen på Hemsjö skola bygga ett uteklassrum.

Pedagogerna på skolan hade länge önskat sig ett uteklassrum och med hjälp av föräldrar hade de fått tag i material men behövde någon som hjälpte till att bygga klassrummet tillsammans med barnen. Självklart ville vi på Skeppsviken ta chansen att hjälpa till och få bygga tillsammans med förhoppningsvis framtida samhällsbyggare.

Inför dagen träffade vi från Skeppsviken pedagogerna på skolan för att höra mer om hur de hade tänkt att anväda uteklassrummet. Utifrån deras tankar gick vi hem och ritade upp en skiss som vi sedan stämde av med pedagogerna. Tanken är att kunna använda insynskyddet mot skolgården till tavlor där de kan sätta upp material under lektionen.

Bänkarna beslutades att sätta i olika höjder för att passa barnen olika längder och i en ring för att alla skall kunna se och vara med. Skolan arbetar även mycket med odlingar och för att få in en grön vägg satte vi en spalje som en klätterväxt skall få pryda. Väl på plats så hjälpt barnen till att se vart uteklassrummet skulle stå och fick sätta sig på rad för att se hur många barn som skulle få plats på varje bänk.

Det tog inte många minuter efter att vi var på plats som de första nyfikna barnen kom bort till oss och började ställa frågor och ville hjälpa till. Alla barnen delades in i grupper och sedan fick de fick testa på allt från att mäta, skruva och testa skyddsutrustning som används. Det hamrades och spikades och engagemanget var högt både hos oss och barnen.

Tack, framtidens samhällsbyggare!

Vi är glada att vi fick möjligheten att tillsammans med skolan och barnen bygga ett uteklassrum, ett klassrum som de kan använda både i undervisningen men också i leken. Vi fick en härlig dag med eleverna som även bjöd oss på fantastisk dans- och sånguppvisning. Förhoppningsvis har en framtida samhällsbyggare startat sin karriär. Vem vet, någon av dem kanske börjar hos oss på Skeppsviken i framtiden. Tack Hemsjö skola och alla elever för ett fantastiskt jobb och för ert förtroende! /Robin, Angelica, Joacim och Åsa på Skeppsviken Bygg i Göteborg