När vi byggde kvarteret Motorn i Skövde 2006 insåg vi att det skulle behövas större resurser. Då blev externa uppdrag en möjlighet att nå de volymer som krävdes för att hålla kompetensen och effektiviteten uppe, berättar Malte Larsson som sköter fastighetsförvaltningen i bolaget – en roll som innefattar allt från uthyrningsprojekt och hyresförhandlingar till ekonomifrågor och upphandling av underleverantörer. 

Byggkompetensen en stor fördel
När Motorn så småningom såldes av var det med förvaltningen inkluderad i köpeavtalet och sedan dess har den externa verksamheten vuxit rejält, med många nya uppdrag.
– Ofta handlar det om att följa med i projektens livscykler. Först bygger våra koncernkollegor och sedan går vi in som förvaltare åt kunden, som till exempel varuhusen på Stallsiken. I sådana lägen känner vi ju byggnaderna utan och innan – det handlar helt enkelt om att förvalta det förtroende som skapats under byggtiden. Blir det fråga om att anpassa lokalerna till nya behov efter hand har vi också en stor fördel av att ha byggkompetensen i huset, fortsätter Malte. 

Flexibla uppdrag
Uppdragen varierar med kundernas behov och önskemål. De kan omfatta det mesta från fastighetsskötsel och städning till ekonomi och uthyrning.
– Vi vänder oss huvudsakligen till ägare av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter, men numera även till större bostadsrättsföreningar. Vi är väldigt flexibla och arbetar för att göra tillvaron så enkel som möjligt för fastighetsägaren, berättar Maria Larsson . 

Outsourcing minskar sårbarheten
En del av framgångsreceptet för Skeppsvikens förvalting är att man i stor utsträckning arbetar med externa underleverantörer på de olika verksamhetsorterna.
– Det gör oss mindre sårbara för svängningar i efterfrågan och vi slipper problem med både personalbrist och dyrbar överkapacitet. Det blir effektivt och prisvärt, och kunderna gillar det, berättar Malte och Maria fyller på:
– Som stora upphandlare kan vi ställa tuffa krav och blir prioriterade. På många orter anlitar vi till exempel Samhall för enklare arbetsuppgifter, vilket faktiskt har lett till att vi nominerats till Årets arbetsgivare på Visa Vägen-galan. Jari Weckman är specialist på fastighetsteknik som värme, kyla och ventilation. Sedan många år leder han reparationsinsatser och servar anläggningar i bestånden i Skaraborg – ett välkänt och uppskattat ansikte bland kunderna vid det här laget. När det behövs hantverkare och specialister är det Jari som kallar in dem.
– Det känns bra att kunna bidra till att optimera driften för våra kunder, att hjälpa dem att spara både på kostnader och på miljön, berättar Jari som även utför lägenhetsbesiktningar. 

Annorlunda marknadsläge i Skövde
Skövde, en av Skeppsvikens ”huvudstäder”, skiljer sig från de flesta andra orter i landet när det gäller fastighetsförvaltning.
– Här lever en gammal tanke om att sköta allt i egen regi kvar även hos de stora fastighetsägarna, så ser det annars sällan ut idag. På andra håll är man mottagligare för effektiviteten med externa resurser, men vi jobbar på att bryta motståndet, säger Malte. 

Länk mellan byggare och slutkund
Maria jobbar mycket med projektutveckling och fungerar som länk mellan byggare och slutanvändare i fastighetsprojekten. Det blir många möten med till exempel hyresgäster och bostadsrättsköpare. 
– Det ger kunderna trygghet i affären och det känns bra att vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Med tiden lär man sig vad som fungerar. Tricket är att känna in personen man har framgör sig. Vilken typ är hon, vad passar honom när det gäller kranar, kakel, tapeter och köksluckor – det är många stora beslut som man ska leva med i många år. 

Kvalitet billigast i längden
VD för Skeppsviken Fastighets AB är koncernchefen Martin Larsson, som ser det som sin roll att ”lägga näsan i blöt där det behövs”. Han sammanfattar framgångsfaktorerna för förvaltninsgarbetet så här:
– Vår grundprincip som förvaltare är helt enkelt att ta hand om andras fastigheter som om de vore våra egna. Det innebär till exempel att argumentera för nödvändiga investeringar och att lägga kvalitetsribban högt, samtidigt som vi håller noggrann koll på kostnaderna. Att hålla fastigheterna i gott skick ger de lägsta kostnaderna i det långa loppet, och hyresgästerna verkar tycka att vi lyckas med vår ambition, säger Martin Larsson till sist. n