Ett spadtag värt miljarder
Nyhet -
26 juni, 2023

Ett spadtag värt miljarder

Den traditionella ceremonin markerade startskottet för Jula Logistics investering som totalt omfattar cirka en halv miljard SEK.

− Skeppsviken är stolta och glada för att nu få möjligheten att utföra ett nytt större projekt i samarbete med Jula koncernen

 Den terminal som Skeppsviken bygger i Falköping blir 87 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar cirka 17 fotbollsplaner.

Det som byggs är en unik terminalanläggning med tågspår fram till porten. Gods tas in via järnväg för att sedan enkelt, effektivt och snabbt distribueras vidare i världen.
- Detta är en större order för Skeppsviken, och som tidsmässigt faller väl på plats då byggbranschen nu förväntas gå in i en svagare konjunktur, säger Peter Lennartsson, VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB.

Förändrar logistiken nationellt

Redan 2014 skapades den första tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Falköping. Därefter har fler tågpendlar succesivt adderats. Volymerna har efter hand ökat avsevärt och idag finns ett 70-tal aktörer som driver stora godsvolymer via Jula Logistics anläggning på Marjarp i Falköping. Företag som idag nyttjar tågpendeln är bland annat Volvo, Ikea och Mio.

En hållbar framtidssatsning

De tågpendlar som utgår från Falköping och Marjarp ersätter mycket lastbilstrafik och bidrar därmed påtagligt till den gröna omställningen. Till detta möjliggörs transporter med extra långa lastbilar.

De extra långa lastbilarna är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv då de kan lasta två 40-fots containers (istället för en normallång lasbil som bara kan ta en 40-fots container). Detta i sin tur halverar antalet transporter.

Byggnaden i sig utförs enligt Green Building och på området projekteras nu en publik laddstation med plats att ladda sex tunga el-fordon samtidigt. Den publika laddstationen beräknas stå klar i september.

Peter Lennartsson, VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB kommenterar projektets hållbarhetsprofil:

- Projektet ligger helt i linje med Skeppsvikens ambition om att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i vår region. Verksamheten under både byggnation och i den färdiga anläggningen genererar även många nya arbetstillfällen i Falköping och Skaraborgsregionen.

OSS I MEDIA

Missa inget!

Prenumerera på nyheter från Skeppsviken i vårat digitala nyhetsrum på Notified och ta del av nyheter inom våra projekt och vårat klimatarbete.

PRENUMERERA