Följ med under Feskekôrka – Skeppsviken grundar med virke från förra seklet
Pressmeddelande -
4 juli, 2024

Följ med under Feskekôrka – Skeppsviken grundar med virke från förra seklet

2020 stängdes Feskekôrka för att genomgå en omfattande renovering. Det nästan 150-åriga byggnadsminnesmärkta huset var då både välslitet och daterat. Dessutom fanns det en hel del att önska inom funktion, inredning och lokalflöden. I maj öppnades den åter upp och man kan luras att tro att det endast är lite målarfärg och en ny entré som tillförts. Men långt därifrån! Ett stort och djupgående arbete har gett nytt liv till en av stadens stoltheter.

Feskekôrka blev byggnadsminne 2013. I sitt beslut framhöll Länsstyrelsen bland annat byggnadens säregna arkitektoniska uttryck, dess viktiga roll i stadsbilden vid kajen och den ikonstatus den har för Göteborg. I och med den här renoveringen ville Higab som äger fastigheten, säkra att fiskhandeln lever vidare men de ville också få in mer ljus och öppna upp huset för att skapa naturliga mötesplatser för både göteborgarna och stadens många turister. Feskekôrka är näst efter Liseberg den plats som har flest besökare per år så att kalla det här för ett välkänt och högintressant landmärke är en underdrift.  
– Det var nog tur att jag och teamet från början inte riktigt insåg vilket publikt intresse den här restaureringen hade, skrattar Patrik Axelsson, platschef på Skeppsviken Bygg i Göteborg. Då kanske det hade varit svårare att jobba på så avspänt och nytänkande lösningsfokuserat som vi har gjort.  

Bevarandekrav skapar återbruk
Byggnadsminnesmärkningen innebär tydliga bevarandekrav och genom ett tätt samarbete med både arkeologer och byggnadsantikvarier har Higab och Skeppsviken hittat bra arbetsflöden och många kloka lösningar. Innertakets panel var i gott skick så där räckte det med några enstaka kompletteringar. Panelen vid takkuporna har demonterats och återmonterats efter att de isolerats ordentligt.  
– Under resans gång fick vi också idén att återanvända de gamla sparade takstolarna som vid en tidigare renovering bytts ut, berättar Patrik. Varje balk som gick att använda är nu nersågade till kubbar som bildar entresolens och trappornas golv.  

Varje balk som gick att använda bildar nu entresolens och trappornas golv.  Återanvända takstolar nedsågade till kubbar bildar ett lika slitstarkt som vackert golv.

Det som gömmer sig i gråleran... 
Byggnadsminneskraven innefattar också att all rördragning av el, ventilation, vatten och avlopp ska vara dolda. I Feskekörka fanns det varken möjlighet att bygga uppåt eller utåt, så det enda alternativet var alltså nedåt. Det är numera många löpmeter rördragning som går i den nya källarvåningens platta. Att gräva ur under den gamla anrika byggnaden, som dessutom ligger kloss an vallgravens vatten, var ett stort och fingertoppskänsligt moment.  
–  Det var extremt trångt så när spontmaskinen skulle in i fastigheten krävdes det lika mycket precision som när själva sponten slogs ned. Vi fick sedan välja mindre grävmaskiner än vanligt på grund av utrymmesskäl, förklarar Patrik. Och lika komplext som det var, lika spännande var det att se vad som gömde sig där under!  

Feskekôrkans yta fick växa nedåt för att dölja all installation för el, vatten och ventilation.Feskekôrkans yta fick växa nedåt för att dölja all installation för el, vatten och ventilation.

Arkeologerna jobbade parallellt med Skeppsvikens byggteam och det första fyndet var en kullerstensyta från ett tidigare torg. Detta är nu fotodokumenterat, likt alla fynd som görs i sådana här projekt, och används som underlag i en datamodell i Göteborgs Universitets pågående pussel av dåtidens Göteborg. Nästa fynd var långa träspont som löpte utmed vallgraven och antagligen har fungerat som en slags stomme för vallen mot kanalen. Dessutom hittades lite gammalt porslin samt en typ av avlopp och vattenränna för fiskrens från torgets fiskhandel.  
– Doften av sekelgammalt fiskrens är otroligt nog något som vi har fått leva med under hela utgrävningen av källaren, berättar Patrik. Odören satt länge fast i kläder och byggbodar. 

Samverkan – framgångsfaktor på riktigt 
Projektets olika parters parallella arbeten har präglat hela projektet och här har samverkan fått sin riktiga innebörd betonad. Patrik poängterar att det är just engagemang och samverkan som skapat projektets framgångar. Det är mycket som ska stämma och det handlar om tillit mellan beställaren och entreprenör. 
– Inblandade har hela tiden gått och funderat på bra lösningar. Vi har haft högt i tak där alla funderingar har vädrats – inga frågor är dumma eller onödiga, utan har däremot gett nya perspektiv och nycklar. Vi har löpande ifrågasatt varför vi gör på ett visst sätt och därigenom kunnat tänka nytt, flexibelt och oortodoxt.  

Prat i fikarummet har gett nya idéer som sedan blivit beslut i mer formella möten. Beslutsvägarna har varit enkla och beställaren har varit bra på att våga ta beslut. Den flexibla dialogen och lösningsfokuset har lett till förbättrade och förfinande arbetsgångar.  

Engagemang och mänsklighet 
Grundläggande i hela projektet har varit hjälpsamhet och mänsklighet. Exempelvis har materialförvaringen på en mycket liten yta inneburit ett komplext logistikproblem som har löst sig bra i och med ett fint givande och tagande hos alla yrkesgrupper. En workshop i tidigt skede gav oss alla ansikten på varandra; det är ju lättare att ta extra hänsyn till någon man känner. Oavsett funktion har vi respekterat varandra.  
– Att få ihop teamet på arbetsplatsen är viktigt för ett högt engagemang, säger han och förklarar vidare: Att ha ett öppet klimat och lägga grunden i de små sakerna som att ta en fika ihop, säga god morgon och att själv gilla sitt jobb. Det smittar av sig.  

Under ett och ett halvt år har Patrik och teamet, med bland annat Fredrik Melander, Christian Edvardsson och Johan Jansson, lagt ner sin själ här och saknaden är stor. Dock är det en saknad som snabbt kan stillas med ett besök i den nu ännu mer öppna gôtebôrgska institutionen. Har du själv inte varit där än så rekommenderas varmt ett besök. Nu i sommar lockar den nya pråmen, en flytande uteserveringen där vallgravens vatten vackert speglar den välbekanta, spetsiga formen av vår alldeles egna kôrka. 

Transport av pråmen som från och med i sommar agerar uteservering vid Feskekôrkas kajkant.En uteservering kommer lastad. Pråmen är nu förankrad utanför Feskekôrka och välkomnar i sommar många hungriga matgäster.

 

OSS I MEDIA

Missa inget!

Prenumerera på nyheter från Skeppsviken i vårat digitala nyhetsrum på Notified och ta del av nyheter inom våra projekt och vårat klimatarbete.

PRENUMERERA