Långa och goda relationer har också en tendens att följa med när verksamheter expanderar. Ett bra exempel är Julakoncernens systerbolag G & K Blanks Fastigheter AB, där Skeppsvikens första uppdrag blev ombyggnaden av Julahuset i Skara 2010. Sedan dess har det blivit fler uppdrag för Blanks, som till exempel ett av de senaste varuhusen i raden på Stallsiken i Skövde – och just nu pågår en omfattande ombyggnad av tidigare industrilokaler till kontor och verksamhetslokaler i Angeredsvinkeln i Göteborg. 

God personkemi underlättar
– Blanks är proffsiga köpare som kör med raka puckar. Vi förstår varandra bra och det skapar ett smidigt samarbete utan energikrävande ”kulturkrockar”. Då kan vi göra ett riktigt bra jobb, säger Mats Ranäng, VD för Skeppsviken Bygg i Göteborg. Och kunden håller med: – Om personkemin inte fungerar så blir väl slutkvaliteten ändå rätt till sist, men vägen dit blir betydligt knöligare och det tar oftast längre tid, säger Johan Carlberg som är VD för G&K Blanks Fastigheter. 

Affärsmässigheten i första rummet
– Samarbetet med Skeppsviken har flutit bra i de tidigare projekten och när vi gav oss in på ny mark med ett annorlunda projekt i en större stad kändes det bra att kunna göra det tillsammans med en partner vi kände väl, fortsätter Johan Carlberg som är mycket noga med att understryka att det inte finns några bindningar företagen emellan: – Varje projekt bedöms affärsmässigt på sina egna grunder. Nu faller det sig så att Skeppsviken vid f lera tillfällen har träffat rätt med sina anbud. Men står det och väger mellan två i övrigt likvärdiga anbud är det klart att goda erfarenheter spelar in. Och de här grabbarna är duktiga på planering och att se till att överlämna projekten i rätt tid, det vet vi. 

Kunnig kund ger smidig samverkan
– Angeredsvinkelnprojektet är ett bra exempel på hur värdefullt det är att ha en kund som Johan, som har gedigen byggerfarenhet och förstår vilka konsekvenser ändringar under projektets gång kan få. Här handlar det om en omfattande ombyggnad av en äldre fastighet där verkligheten ofta inte stämmer med ritningarna – och alla vet från början att en del extraarbeten blir omöjliga att undvika, säger Homan Jadidi som är projektchef på Skeppsviken. – Nybyggen skapar färre ”situationer”, men de förekommer alltid i ombyggnadsprojekt. Och sedan händer det ju ibland att kundens kund ändrar sina önskemål under byggtiden. Då är det viktigt att ha ett smidigt samarbete för att lösa det som dyker upp – och det är en självklarhet att alla tillkommande jobb ska godkännas av kunden i förväg, berättar Andreas Wersén som är platschef på Angeredsvinkeln. 

Täta kontakter undviker missförstånd
De löpande kontakterna är alltså en viktig del i kundrelationen – och de blir täta i ett större projekt: – Vi har gemensamma byggmöten varannan vecka och däremellan blir det kontakter flera gånger om dagen, både via mejl och telefon. Genom att vara öppna mot varandra med allt som dyker upp kan vi undvika konflikter och onödig irritation. Bra kommunikation löser problem innan de uppstår, säger Lukas Hermansson som är arbetsledare. Även efter avslutat bygge gäller det att hålla igång kunddialogen, menar Mats: – På så sätt får vi kännedom om nya projekt som är på gång – men som Johan säger får vi inga jobb automatiskt, verkligen inte. Våra kunder är affärsmän ut i fingerspetsarna, så vi måste kunna leverera till rätt pris varje gång. 

Ryktet viktigt i liten bransch
– Branschen är liten och i de här sammanhangen får vi nog också räkna även Göteborg som en ganska liten stad, där alla känner alla. Sköter man sig bra och gör ett bra jobb sprider det sig därför ganska snabbt, och det verkar som att vårt arbetssätt uppskattas av allt fler, fortsätter Mats Ranäng. 

Kärnvärdena avgör
Skeppsvikens koncernchef Martin Larsson sammanfattar faktorerna bakom långsiktiga relationer så här: – Man kan säga vi måste uppfylla innebörden i alla våra fyra kärnvärden gentemot varje kund, i varje enskilt projekt. Det handlar om att visa engagemang och ha ett lyhört fokus på kundens behov, ett personligt bemötande med raka besked – och inte minst en uttalad vilja till flexibelt nytänkande. Klarar vi de hindren har vi lagt en stabil grund för fortsatta affärer – och då minskar förhoppningsvis också prisets roll som den enda avgörande faktorn. 

Hur ser då önskekunden ut?
– Idealkunden förstår hur ett bygge fungerar. Det är också alltid en fördel med kontinuitet, att ha samma kontaktpersoner genom hela projektet, menar Homan och kollegorna håller med. – Gott om tid kan man förstås också önska sig. Då menar jag inte fler arbetstimmar, utan snarare när det gäller almanackan. Vissa saker måste utföras i en viss turordning, och det går inte att ha hur mycket folk som helst på plats samtidigt – men det är förstås fullt begripligt att kunden vill att det blir färdigt så snart som möjligt, säger Mats. 

Personalvård lika viktigt
Att värna om långa och förtroendefulla samarbeten gäller i lika hög grad personal och underleverantörer, understryker Mats Ranäng till sist: – När det är högtryck i branschen blir det svårare att hitta folk med rätt kompetens. Då måste vi kunna erbjuda en utvecklande miljö och väl fungerande byggarbetsplatser med ordning och reda. Det blir en bra affär för alla parter!