Följ med till Adam Adielsson, ny projektchef på Skeppsviken

Vi har välkomnat flera kompetenta nytillskott till vårt team i Göteborg det senaste året. Och 9 juni i år var det Adam Adielssons tur. Adam, som är projektchef, kommer närmast från AF Bygg och har tidigare arbetat i nära samarbete med flera av oss på Skeppsviken Göteborg.

I Adam får vi en erfaren projektchef som kommer att bidra med klokskap, driv och struktur. Vi ställde några snabba frågor till honom.

Hur har din start på Skeppsviken varit?

Det har gått oerhört smidigt, mycket tack vare att jag känner många i teamet sedan tidigare. Jag har exempelvis arbetat i många år tillsammans med både Davor (Sinik, VD) och Nikola (Jovetic, Arbetschef). Alla i teamet har höga ambitioner vilket passar mig perfekt. De är verkligen de bästa man kan arbeta med.

Hur skulle du beskriva dig själv som yrkesperson?

Jag brinner för struktur samt ordning och reda! Jag gillar att hitta kvalitets- och kommunikationsmönster för att sedan effektivisera dem så mycket som möjligt. Jag har även en bred erfarenhet inom allt från produktion till inköp. Men det är effektivisering som är den stora grejen, och där jag tror att jag kommer att tillföra mycket.

Hur ser du på Skeppsvikens framtid?

Det ser absolut ljust ut. Det finns gott om kapacitet för att överträffa uppställda mål. Det handlar mest om att fortsätta leverera som vi gjort den senaste tiden. Det finns en nyfikenhet kring Skeppsviken som ny spelare, mycket tack vare att vi har en del mycket intressanta projekt på gång. Jag tror att vår marknadsandel kommer att växa tack vare detta.

Vad ser du för trender inom branschen?

Jag tror faktiskt att mycket kommer att handla om just effektivisering, till exempel utveckling av processer för smart kvalitetssäkring. För att hänga med i utvecklingen måste man som företag agera aktivt inom dessa frågor. Det är de aktörer som gör det som kommer att överleva. Man måste vara öppen för nya metoder.

Och slutligen, vad gör du när du inte jobbar?

Jag är en ganska lugn person som gillar att hänga med familj och vänner. Tränar gör jag en del, mest löpning och längdskidåkning. Går gärna ut i skogen med barnen och fiskar, grillar eller bygger vindskydd. Och så kan jag inte låta bli att snickra på huset. Är man byggare så är man!

Vi säger varmt välkommen till Adam!

​Skeppsviken tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

Skeppsviken Bygg i Skövde AB är en av tre aktörer som från och med mitten av september utför byggservicearbeten på ramavtal med Västra Götalandsregionen och Västfastigheter i Skaraborg.

“Trots att vi haft en stark och etablerad byggserviceverksamhet i Skövde under lång tid, är VGR en ny kund och uppdragsgivare åt oss inom detta segment. Att vi nu fått förtroendet i detta avtal känns naturligtvis bra, hedersamt och utmanande”, säger Peter Lennartsson, VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB.

Avtalet med Västra Götalandsregionen löper över 2 + 2 år och byggserviceuppdraget avser i huvudsak följande objekt:

  • Sjukhuset i Mariestad.
  • Naturbruksgymnasiet i Töreboda
  • Sjukhuset i Lidköping
  • Naturbruksgymnasiet i Skara
  • Vara folkhögskola
  • Kärnsjukhuset i Skövde
  • Ambulansstationen Skövde
  • Skaraborgs sjukhus Falköping
  • Skövde resecentrum.

Skeppsvikens byggserviceavdelning har sedan 1992 arbetat med byggservice i ramavtalsform, bland kunderna finns AB Volvo, Skövdebostäder och Skövde kommun. Karaktäristiskt för Skeppsvikens byggservice är förmågan att arbeta med högt ställda krav på att pågående verksamhet skall fortlöpa.

Ett äkta Skeppsvikenprojekt

Göteborg växer så det knakar och i takt med det ökar behovet av bostäder. Vi på Skeppsviken inspireras av att vara en aktiv del i detta skeende. Extra nöjda blir vi när de projekt vi uppför väcker ett stort intresse, vilket är fallet med vårt projekt på Södra Vårvindsgatan i Göteborg.

Projektet, som vi uppför i egen regi, kommer att resultera i två fastigheter med sammanlagt 81 hyresrättslägenheter (varav sju i form av BmSS). Vi utför projektet i samarbete med TLAB, som erbjöd oss som erfaren utvecklare att bli en del av projektet. Det här innebär att Skeppsviken Fastighets AB är byggherre för ett av husen samt att Skeppsviken Bygg i Göteborg AB bygger båda.

Varför har det här projektet blivit så bra? En viktig anledning är att vi har haft en mycket stark projektorganisation. Hela processen har präglats av att vi som alltid arbetat utifrån våra kärnvärden (Kundfokus, Engagemang, Personlighet och Nytänkande). Dessa värden genomsyrar hela vår verksamhet och löper som en röd tråd genom allt vi gör, i synnerhet våra projekt.

En annan är att det är en bra produkt som ligger rätt i tiden. Intresset för hyresrätter är stort, och lägenheterna blev därför uthyrda på nolltid. Glädjande nog kunde vi genomföra projektet så pass smidigt att inflyttningen kommer att genomföras en månad tidigare än planerat (november 2020). Maria Larsson, Kundansvarig på Skeppsviken, berättar:

”Uthyrningen var heldigital via tjänsten HomeQ. Den tydliga digitala processen gav oss mer tid för personlig telefon- och mejlsupport, och vi kunde därför i lugn och ro svara på frågor om lägenhetsbladet, hemförsäkring, abonnemang, bland mycket annat.”

På många sätt är det här ett äkta Skeppsvikenprojekt. En kvalitativ produkt som ligger i tiden, en välplanerad bygg- och uthyrningsprocess och en stark organisation där alla arbetar åt samma håll utifrån samma värdegrund. Ett bra recept för ett lyckat resultat. Malte Larsson, Fastighetsförvaltare på Skeppsviken, håller med:

”Allt höll genomgående en fin finish från start till mål. Hela organisationen ville projektet väl, alla tog uppgiften på allvar och såg till projektets bästa. En annan framgångsfaktor var att projektet planerades med respekt för alla inblandade yrkesgrupper och tog vara på projektgruppens samlade kompetens, hela vägen från inledande planarbete till den fortsatta förvaltningen.”

Följ med på semester!

Vintern och våren på Skeppsviken har varit mycket aktiv och framgångsrik. Stämmorna för 2019 har just avslutats och vi kan summera ett riktigt bra år i både omsättning om 725 Mkr med god lönsamhet, i nivå med affärsplan. Detta trots det uppbyggnadsarbete som gjorts i Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. Fastighetsverksamheten och byggverksamheten i Skövde har presterat mycket starkt.

I samband med stämmorna har vi dessutom stärkt ägargruppen i Skeppsviken Bygg i Göteborg AB med 10 st nya delägare via Holdingbolag. Det säkrar moroten och långsiktigheten hos våra nyckelpersoner. Som huvudägare är vi mycket glada över detta steg och hälsar våra nya kompanjoner varmt välkomna.

Bygget av ca 80 hyreslägenheter i Kyrkbyn på Hisingen löper väl och våra egna 38 lägenheter kan förmodligen tillträdas under november 2020. Intresset för att hyra är kolossalt! Äntligen klingar de sista sprängsalvorna av på bygget av 52 bostadsrätter på Ärlegatan i Göteborg. Tidplanen med tänkt inflytt sommaren 2021 blir allt mer trygg. I vårt radhusprojekt i Trädgårdsstaden, Skövde löper produktionen och även säljarbetet väl. Sammantaget går fastighetsverksamheten bra även 2020.

Skeppsviken Bygg i Skövde AB har som tidigare sagts en rekordorderstock att beta av. Det är rejäla projekt åt namnkunniga kunder, som alla hanteras med stort engagemang. Vi har tex fått många och stora ovationer för det nya bostadsområde i Lidköping, Stenportsgatan om 120 lgh som vi nu lämnar över till vår kund KAB Fastigheter. Tack för gott jobb alla inblandade. Lagom till semestern kan vi konstatera att orderingången fortsatt ser positiv ut under hösten.

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB har lyckats väl i sitt organisationsbygge och fyller också på i orderböckerna successivt. Världsunikt visualiseringslabb och dome åt Universeum, hyresbostäder åt Balder och varsam renovering/modernisering av anrika och Q-märkta Wijks villa är ett axplock av de spänannde och prestigefyllda projekt som ligger i pipeline och mer är på ingång. Bedömningen idag är att affärsplanerna upprättade sommaren 2019 avseende 2020 -21 är mycket nära att infrias i volym och lönsamhet.

Allt har sin begränsade tid, även vissa extremt uppskattade nyckelmedarbetare. Vår rutinerade ekonomichef sedan 2011, Jan- Allan Klang, bestämde sig sent i höstas för att gå i pension våren 2021. Efter ett gott samarbete med rekryterarna på Signium kan vi nu offentliggöra att vi hittat en ersättare i Johan Björklund. Johan är förstås yngre än sin föregångare, men auktoriserad revisor med erfarenheter från alla möjliga både större och mindre verksamheter, även bygg och fastighet. Johan kommer från motsvarande tjänst på WH-bygg i Göteborg. Redan i oktober ansluter Johan som kommer att verka från kontoret i Göteborg. Vi passar på att hälsa Johan varmt välkommen och återkommer med mer information kring detta skifte i höst.

Det är numera omöjligt att skriva utan att nämna den underliga våren. Viruset har inte drabbat oss så hårt, hittills. Säkerhetsåtgärder har vidtagits och verksamheten har löpt väl. Hur den nya framtiden och konjunkturen ser ut vet vi inte mer om än någon annan. Men bolagen grundades i fastighetskrisen 1992 och hanterade finanskrisen 2008 väl, så vi står beredda.

Tack alla medarbetare, kunder och övriga partners för en bra första halvlek 2020. Nu tar vi lite ledigt innan vi kör igång igen.

Ha en härlig ledighet!

Martin & Eric Larsson

Balder tecknar avtal med Skeppsviken i Göteborg

Långströmsallén på Hisingen i Göteborg fortsätter att växa. Skeppsviken har i dagarna tecknat ett avtal med Fastighets AB Balder om att uppföra 88 hyreslägenheter på Långströmsallén.

Lägenheterna är fördelade på två huskroppar, en högre del i kvarterets sydliga del och en något lägre längs gatan norrut.

– Balder gör en omfattande satsning i området och det känns väldigt roligt att ha tecknat detta avtal med Skeppsviken och att komma igång med byggnationen även på östra sidan om nya Långströmsallén säger Karin Henström fastighetsutvecklare, Fastighets AB Balder

Byggnadens formspråk baseras på sin rationella indelning som delvis är inspirerad av det befintliga byggnadsbeståndet i området. Fasaden bryts upp med balkongernas inbyggnad och ger ett rationellt och enkelt uttryck. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver 3.0.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Balder, det är en projektutvecklare med framtidstro som gör att både Göteborg och Sverige utvecklas. Vi fortsätter med detta projektet vår resa att växa i Göteborgsregionen, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB.

Projektet beräknas starta i september och stå färdigt till semestern 2023.

120 lägenheter i Drömstan!

Att skapa hem för människor är både inspirerande och ansvarsfullt. Vi är glada över att som byggbolag kunna bidra till samhällsutvecklingen genom att uppföra högkvalitativa och hållbara bostäder i olika upplåtelseformer.

Helt nyligen blev ett av våra senaste projekt färdigt. 120 hyreslägenheter på Stenportsgatan 47 – 49 i området Södra Drömstan i Lidköping är färdigställda och invigningen av dessa har inletts. De fyra husen kommer att överlämnas successivt, ett i veckan, och det första invigdes sista veckan i maj.

Projektet utfördes i samarbete med KAB Fastigheter AB och består av två fyravåningars lamellhus och två sexvåningars punkthus. Stomme och fasad är av prefabricerade betongelement och samtliga byggnader grundlades på pålar.

Byggstart för projektet var sommaren 2018 och nu är det alltså dags för invigning. Vi är mycket stolta över det här projektet och är som sagt glada över att ha förmånen att kunna skapa trivsamma drömlägenheter åt 120 snart nyinflyttade hyresgäster.

Ett projekt på Mariaplans egna villkor

Alla som någon gång varit på eller passerat Mariaplan i Majorna vet att det är något speciellt med den platsen. Folk- och handelslivet är en behaglig kombination av puls och avkoppling, en känsla som fortsätter via alla gator som strålar ut från den lummiga rondellen. Här pulserar ett folkliv som syresätter alla som bor, besöker eller arbetar. Mariaplan är Majornas hjärta.

Mariaplan och dess grannkvarter är ett av Göteborgs hetaste och mest populära områden just nu. Många vill bo här, långt fler än vad det finns bostäder. Det här har Göteborgs stad noterat, och därför tagit beslut att stadsdelen ska välkomna ännu fler människor.

52 bostadsrätter mitt i Majorna

Vi uppförjust nu 52 bostadsrätter på Ärlegatan, ett knappt stenkast från Mariaplan. Att bli tilldelade det här projektet innebär att vi får möjlighet att bidra till att stadsdelen utvecklas. Det är enormt inspirerande för oss att skapa möjligheter för ännu fler människor att flytta hit. Vi känner starkt för stadsdelen, och tar därför den här uppgiften på största allvar.

Dessutom är vi glada över att det är just bostadsrätter vi bygger. Den övervägande majoriteten av bostäderna i Majorna är hyresrätter. Genom att tillföra fler upplåtelseformer bidrar vi till en mer integrerad och socialt hållbar miljö.

Ett lyckat koncept

När vi skulle marknadsföra projektet var det naturligt att låta Mariaplan stå i centrum. Att skapa bostäder är ett sätt att utveckla närområdet, och därför fick just närområdet vara navet i kommunikationen, på samma sätt som Mariaplan är det geografiska navet för hela stadsdelen. Vi lät folklivet, den kreativa känslan, personligheten och det unika livet på plats, stå i centrum.

Och det visade sig vara rätt väg att gå. Intresseanmälningarna till bostadsrätterna växte på hög, och vi har i skrivande stund sålt klart så gott som alla. Emmy Kröhnertoch hennes kollega Sofia Hultén på Svensk Fastighetsförmedling har varit mycket drivna och engagerade i projektet, och kan intyga att det varit lyckat:

”Säljarbetet har gått fantastiskt smidigt, det är bara ett fåtal lägenheter kvar och det är ovanligt bra så här nästan ett år innan inflytt. Det gjordes ett grundligt målgruppsarbete i förväg vilket underlättade arbetet, och det var dessutom en lyckad strategi att fokusera mycket på själva området i kommunikationen. Småstadskänslan och utbudet har lockat många. ”

En berättelse om platsen

Den här typen av projekt är speciella för oss på Skeppsviken eftersom de handlar om så mycket mer än bara fastigheterna. Det handlar om stadsdelen, livet och människorna. Bostäderna på Ärlegatan ska inte bara erbjuda boendemöjligheter, de ska även erbjuda stadsdelen en möjlighet att utvecklas.

Genom att beskriva projektet på Mariaplans egna villkor har vi fått människor som attraheras av just detta att söka sig hit. Vi har fått dem att följa med till Majornas hjärta. 

Skeppsviken tecknar avtal med Universeum avseende visualiseringsdom och världsunikt visualiseringslabb

Som ett led i Universeums storsatsning på digitalisering, visualisering och artificiell intelligens expanderas lokalerna, kronan på verket i utbyggnaden består av en sfärisk visualiseringsdom. Universeum är också först i världen med att bygga ett publikt visualiseringslabb, där människor kommer få utforska och förstå vetenskapliga data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken.

Den stora sfären, strax under 30 meter i diameter, ska rymma den nya visualiseringsdomen med plats för ca 150 personer. Projektioner på den invändiga, krökta ytan kommer omge och omsluta betraktaren och ta dem till platser som annars hade varit dolda. Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla.

Arkitekt är även denna gång Wingårdhs som redan för 20 år sedan ritade Universeums huvudbyggnad. Även nu blir trä ett tongivande material där även själva domen kommer byggas i trä.

– Vi är mycket imponerade över det gedigna förarbete Skeppsviken har gjort. Det ligger stor kraft och kunskap bakom deras anbud och de har hittat ingångar och lösningar vi själva inte sett. När Universeum nu tar ännu ett steg på vår utvecklingsresa mot nästa generation vetenskapscenter blir Skeppsviken en avgörande pusselbit, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

I visualiseringslabbet får besökarna använda och utforska hur visualiseringsteknik kan att lösa utmaningar i Sverige och världen. Innehållet bygger på verkliga tvärvetenskapliga data och visualiseras med den senaste tekniken. Exempel på ämnen som kommer kunna visualiseras är rymden, stadsutveckling, klimatförändringar, global resursfördelning och mycket mer.

– Jag är oerhört glad och stolt över att börja samarbeta med Universeum och uppföra detta komplexa och utmanande landmärke. Vi har tidigare arbetat i området och det känns inspirerande att åter igen verka i denna del av Göteborg. Vi är smickrade att bli utvalda att uppföra denna unika byggnad, säger Peter Carlzon Arbetschef, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB.

– Det är en spektakulär byggnad för en spektakulär verksamhet, byggnadsmässigt och för våra kommande generationers lärande. Vi delar Universeums nyfikenhet och inspireras av det genuina engagemanget att sprida kunskap. I dessa tider är det dessutom otroligt roligt att komma igång med en sådant här positivt projekt med stort fokus på hållbarhet, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB.

Projektet startar omgående med projektering och beräknas stå klart i slutet av 2021.

För frågor kring projektet, kontakta:

Peter Carlzon, Arbetschef
010-498 42 61

Davor Sinik, VD
010-498 42 46

Följ med till ditt nyproducerade boende

Intresset för bostadsrätter i Sverige är på en stadigt hög nivå. Utbudet är stort och beslutsprocesserna är svåra, framför allt för den ovane köparen.

En av de vanligaste frågorna vi stöter på är vad skillnaden är mellan att köpa nyproducerad bostad gentemot begagnad. Faktum är att det skiljer sig ganska mycket åt, och i de flesta fall handlar det om fördelar. Här presenterar vi några av de slutsatser vi själva kommit fram till genom våra projekt, och som vi hoppas ska hjälpa den tveksamma köparen på traven. Följ med.

Hög kvalitet och funktionalitet

Det ligger i nyproducerade bostadsrätters natur att de erbjuder köparen hög kvalitet och funktionalitet. Dagens byggnormer säkerställer att nyproducerade fastigheter är byggda enligt de kvalitets- och hållbarhetskrav som ställs. Att detta är ett starkt argument bland intressenter har vi bland annat märkt på våra projekt Herrgårdsbacken och Ärlegatan, där möjligheten att kunna flytta in i en helt ny lägenhet varit avgörande för många.

Du slipper budgivning

I samtliga av våra bostadsrättsprojekt möter vi köpare som uppskattar att slippa den energikrävande budgivning man ofta hamnar i vid köp av begagnad bostad. Att veta priset redan från start gör det lättare och tryggare för dig att planera din ekonomi.

Du kan påverka hur bostaden ska se ut

Som köpare av nyproducerat har du möjlighet att påverka din bostads utformning. Genom tidig medverkan i projektet kan du via tillval skapa en personlig prägel på ditt kommande boende, något vi naturligtvis erbjuder i samtliga av våra projekt, exempelvis projektet 11:an i Floda som vi just nu ligger i startgroparna med.

Den perfekta lägenheten kanske inte är den du tror

Du har säkert en tydlig bild av hur din perfekta lägenhet ser ut. Kanske drömmer du som så många andra om balkong i söderläge eller stora spatiösa ytor? Att kliva in i en nyproducerad lägenhet kan ändra på den uppfattningen eftersom den goda standarden ofta bjuder på positiva överraskningar. Dessutom är det inte omöjligt att du stöter på en bättre prisbild än vad som gäller för ”drömlägenheten”. Det här är faktorer som gör att många tänker om.

Lugn och ro från dag ett

Vi nämnde tidigare områdena Herrgårdsbacken och Ärlegatan. Ett annat starkt argument till att många intresserat sig för just dessa projekt är att de ligger i redan etablerade närområden där livet fungerar och är igång sedan länge. Alternativet, att bo i en byggarbetsplats första tiden, är av naturliga skäl inte lika lockande. Det här gäller ju så klart inte alla nyproducerade bostäder, men det är en slutsats vi har kunnat dra från dessa två projekt.

Ny förening = bättre insyn

Många upplever det som oväntat positivt att bli medlem i en helt nystartad bostadsrättsförening. Det ger dig exempelvis större möjlighet att påverka hur den ska skötas och vilka rutiner den ska ha. Dessutom är alla kostnadskalkyler godkända och klara, vilket så klart är tryggt att ha med sig vid en affär av den här storleken.

Du får med stor sannolikhet bättre insyn i ekonomi och avgifter i en nystartad förening, något som kan bli svårare i en äldre förening med inarbetade rutiner som du själv kanske inte är nöjd med.

Nybesiktigad och klar!

Sist men inte minst – att flytta in i en nybyggd bostad innebär att det gjorts en grundlig besiktning av en oberoende besiktningsman precis innan du flyttat in! En inte helt oviktig detalj, eftersom det ger dig trygghet samt ett gott förtroende för vår byggprocess.

Bostäder som ska bos in

Som du säkert förstår finns det en hel del fördelar med att välja nyproducerat boende. Vår ambition med att erbjuda detta alternativ handlar i grund och botten om att vi vill att du ska bli nöjd. Att du ska trivas. Vi bygger våra bostadsfastigheter för framtiden, den framtid som ska bli ditt hem. Vi hoppas att du blir en av dem som följer med oss!

Vi följer med Team Rynkeby till Paris!

Vi på Skeppsviken är alltid beredda att stötta projekt vi tror på. Tidigare har vi berättat om att vi står bakom den alpine skidåkaren Aaron Lindströms satsning mot Paralympics 2022. Nu kan vi även tillkännage att vi är Guldsponsor till Team Rynkeby – God Morgon!

Det finns en hel del spännande att berätta om Team Rynkeby. Så här skriver de själva på sin hemsida (redigerat):

Team Rynkeby är ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris.

Projektet grundades 2002 i Danmark, då elva motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France.

Rynkeby Foods var huvudsponsor för cykelturen, bland flera andra företag. Laget fick ett överskott på 44 500 SEK och detta skänktes till barncanceravdelningen på Odense Universitetshospital. En ny tradition var född.

Idag består Team Rynkeby av 2 100 motionscyklister och 550 medhjälpare fördelat på 57 lokala lag från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz.

Under 2019 donerade Team Rynkeby 115,26 miljoner svenska kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Av detta gick 41,1 miljoner till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden i Sverige.”

Ett av Skeppsvikens kärnvärden är engagemang, därför blir vi alltid inspirerade när vi hittar ett brinnande engagemang hos andra. Team Rynkeby – God Morgon är ett mycket bra exempel och vi är oerhört stolta över att som Guldsponsor vara delaktiga i detta viktiga och sympatiska projekt!

Du kan läsa mer om det lokala projektet Team Rynkeby – God Morgon här: Team Rynkeby.